Protokollplock 2/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 7 februari 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Johanna, Cecilia, Pia, Mona, Adelina och Stefan

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – Stefan Majander heter nu Stefan Laurén
  – 13.1 Micaela deltog i SUF-dansmöte på SUF-huset
  – 13.1 Cecilia och Johan deltog i SUF styrelsemöte på SUF-huset. Cecilia återvaldes till förbundssekreterare och Johan till vice ordförande för förbundet.
  – 15-16.1 Johan deltog i FSU:s styrelsemöte och Framtidsgruppens slutsession på Hanaholmen i Esbo
  – 19.1 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte på Grand i Borgå. Mötet valde Johan till vice ordförande för Nylands Svenska Ungdomsförbund.
  – 25.1 Stefan deltog i Vargspårkommittens möte. Allting är under kontroll.
  – 29.1 Föreningsmästerskap i skidning med tio deltagare och lite fler i publiken.
  – 6.2 Snöskovandring i Borgby under ledning av Timo och Marianne, med 15 deltagare.
 • Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:
  – SUF dansen blir trots allt den 1 juli eftersom Söderkulla gårds utescen var reserverad den 8 juli. Således återgår tidtabellen till det vanliga mönstret med första fredagen i juli. Wilsons från Österbotten är den ena orkester, den andra är ännu ospikad. Följande möte är i mars.
 • Is-/sandplansärenden:
  – Det är ganska rejält med snö på väderskyddets tak vid isplan, Stefan vidtalar någon av de isplansaktiva för att skyffla ner snön.
 • Sekreteraren:
  – Texterna till verksamhetsberättelsen skall fortfarande skickas åt sekreteraren så fort som möjligt.
 • Ekonomi:
  – Aktia har betalat dividend 24,24 euro för aktierna i Aktia.
  – Växelpengar behövs till disco, sopplopp och vargspår.
  – Byafestkonto: Byafestkommittén har bekantat sig med Byafestekonomin och kontots saldo. Varje förening (4 st) som varit med i Byafesten tilldelas 330 euro, utöver det doneras 330 euro till ***. Överräckelse sker i samband med Café Viljan. Kvar på kontot blir ca 100 euro. Den gemensamma egendomen (tält och tillbehör m.m) fördelas enligt senare överenskommelse.
  – Bidrag: Svenska folkskolans vänner har ansökningstid för bidrag just nu. Kommunala bidragsansökningar är också aktuella.
  – Bokslut 2010: Bokslutet godkändes med vissa korrigeringar att föras vidare till revision och vårmöte.
 • Fastighet:
  – WC-reparationen och planeringsmöte: Ett planeringsmöte med talkoarbetarna och fastighetsinvolverade ordnas söndag 13.2 kl. 19.00.
  – Dokumentet med vaktmästaruppgifter lästes upp och godkändes.
 • Barn & ungdom:
  – Disco 18.2 för barn i lågstadieåldern från kl. 18.30-21.00. Det behövs åtminstone fem vuxna för att hålla ordning. Pia rekryterar flera vuxna.
  – Bowling 19.3 på eftermiddagen i Träskända med start från Viljan. Banhyra 20-27 euro per bana. Max 24 personer. Transport ordnas med föräldrars hjälp. Deltagaravgift 5 euro, föreningen står för den resterande delen.
  – Påskpyssel och spelkväll den 13 april kl. 18-20.
 • Idrott och motion:
  – Årets andra snöskovandring ordnas den 20 februari med start kl. 13 från isplan.
  – Sopploppet: banan är färdig, Stefan är i kontakt med BBL och Sipoon Sanomat för reklam och marknadsföring av Sopploppet. Reklamlappar sätts även upp. Ansvarsuppgifterna fördelades. Anmälan om försäljning av livsmedel görs, skall lämnas in senast i slutet av denna vecka. Talko lördag 26 februari kl. 17.00.
  – Vargspår: Talko på lördag 5.3 kl. 13. Bufféupplägg, skyltar och skidställningar. Arbetsturer fördelas på Sopploppet, men alla resurser behövs. Arbetet börjar kl. 5.30 på söndag morgon.
 • Program & kultur:
  – Fastlagsjippo 8 mars kl. 18.30. Marthorna sköter fastlagsbullar och korv, vi ordnar kaffe och saft. Fred kollar eventuell ishockeymatch med Pata. Barn&ungdom ordnar även program på isen.
  – Höstdans: San Marino & Linda bokad till 15 oktober. Pris 2600 euro.
  – Svenska teatern har skickat information om Kristina från Duvemåla. Föreningar kan förhandsboka. Mona utreder.
 • Info:
  – Byablad nr 2/2011 utkommer i mars/april före Café Viljan.
 • Följande styrelsemöte hålls den 2.3 klockan 18.30 på Viljan.