Viljan renovering 2007

På sidorna här under hittar du bildserier från den rätt så omfattande renoveringen 2007.