Protokollplock 3/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 26 februari 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Stefan

§ 38 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 18-19.1 Johan deltog i FSU:s styrelsemöte på Tallink Silja.
– 4.2 SUF-styrelsemöte, ingen från NSU kunde delta denna gång.
– 7-10.2 delades Byabladet ut i Borgby och Hertsby (Micaela och Stefan)
– 12.2 Traditionellt fastlagsjippo på isplanen med ca 120 deltagare.
– 14.2 Stefan Laurén deltog i Vargspårskommitténs möte.
– 19.2 Karola, Micaela och Stefan Lönnkvist har gått igenom och förberett bidragsansökningar.
– 22.2 Månskensvandring med Timo och Marianne. Ordnades tillsammans med HAF och samlade 17 deltagare.
– 23.2 Föreningsmästerskap i skidning med 8 deltagare.
– 24.2 XXIV-Sopploppet med 401 deltagare (nytt rekord). Tidvis var läget rätt kaotiskt på Viljan och en del kritik kom för logistiken på Viljan. Konstaterades att diplomet är opraktiskt att såväl framställa som att dela ut och de kan vi åtminstone i denna form frångå i framtiden. Mycket kring anmälningsbyråkatrin och sådant kan säkert utvecklas, men Viljans fysiska begränsningar kommer emot i alla fall om det är kring 400 deltagare. Sören lånade en soppkanon åt föreningen och efter att soppkockarnas blev bekanta med verktyget fungerade det bra med kanon och det belastade köksutrymmet i mindre utsträckning än om soppan skulle ha kokats på spisen. Funktionärsmässigt låg vi på ett minimum sett till deltagarantalet och överraskande händelser som sjuktransporter etc. ledde till att parkeringen tidvis var utan parkeringsvakter. Allt detta till trots var Sopploppet nog en lyckad tillställning och mycket fick också beröm så som skidspåren och soppan.

§ 39 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– Nyländska frågesporten: Lokala uttagningar ordnas i år i lokalförbunden den 21.10 och final blir det 3.11.
– Micaela har anmält 3-sockenloppet, Bisamatchen och Höstdans samt föreningens uppgifter till Sommar-Sibbo.
– UF-rörelsens 125 års jubileum i Malax, Johan deltar åtminstone.

§ 41 Sekreteraren:

– Annonser till vårmötet publiceras 7.3 i BBL och SiSa. Johan ordnar. Det bör nämnas att styrelsen kompletteras vid vårmötet.
– Årsberättelsen för år 2012 genomgicks och godkändes att föras vidare vårmötet.

§ 42 Ekonomi:

– Fastlagsjippot gav ett nettoplus på 157 euro.
– Sopploppet gav ett överskott på ca 3500 euro. Vissa utgifter delas med Vargspåret och annonseringens pris är uppskattat så resultatet är i detta skede riktgivande och preliminärt.
– De kommunala bidragsansökningarna finns färdiga att lämna in till kommunen.
– Bokslutet för år 2012 godkändes att föras vidare till verksamhetsgranskning och vårmöte.
– Noterades att det är illa att föreningen inte lyckats driva in hyrorna för fotbollsplanen år 2012. Beslöts att i framtiden fakturerar Karola planhyrorna på förhand. Priset är 10 euro per timme. De som vill hyra planen e-postar sina kontaktuppgifter och uppgifter om när de vill hyra planen till Karola.

§ 43 Fastighet:

– En större elanslutning har levererats till Viljan vecka 8. I detta skede har man förstorat huvudsäkringarna till 3×50 A, ledningar och transformator byts ut i sommar.
– Laminat till det nya scengolvet levereras i slutet av denna vecka och talkon inleds 4 mars och fortgår tills golvet är färdigt.

§ 44 Barn & ungdom:

– Utöver vad som noterades i föregående protokoll ordnas även:

  • 10.4 besök på HOPLOP i Kervo för barn upp till årskurs 3.
  • 17.4 ”Hohtokeilailu” i Träskända.
  • 26.4 Första-maj Hippa med pyssel och snask kl. 17-20.

§ 45 Idrott och motion:

– Snöskotern har fått en ny motor och kostnaden blev ca 2700 euro. För att täcka denna oförutsedda utgift ansöks om högre bidrag för utgifter för skidspår än vad som ursprungligen budgeterats.
– Vargspåret 3.3: Arbetsturer delas ut enligt tidigare års behov. Micaela handlar från ”Tukku” på fredag. Talko på lördag kl. 11. Söndag skall vi ha bemanning från kl. 6.
– Pingismästerskap ordnas 13 april kl. 10.
– Serieterränglöpning ordnas 6.5, 8.5, 13.5, 15.5, 17.5 med mästerskap den 20.5. Start alla dagar kl. 18.

§ 46 Program och kultur:

– Vårbal och vårbasar/lopptorg planeras i mindre grupp i och med att ingen representant för program och kultur är närvarande på mötet.

Följande styrelsemöte hålls den 9.4 klockan 18.30 på Viljan.