Protokollplock 2/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 31 januari 2013 (Cecilia vid pennan denna gång)

Närvarande: Micaela, Karola, Cecilia, Pia, Stina, Mona, Stefan, Janina

§23 Anmälningsärenden

– 7.1 SUF-dansmöte Micaela och Johan
– 7.1 SUF-styrelsemöte Johan
– 10.1 Vargspårsmöte Stefan Laurén
– Isplan och skidspår i gott skick
– 23.1 4 deltagare på isplansträff

§27 Kassören

 • Bidragsansökningar till kommunen ska lämnas in senast 15.3 kl.14
 • Växel till fastlagsjippo och skidningar ska skaffas.
 • Kassören vill överta faktureringen av vaktmästarens el av Cecilia och föreslog att faktureringen sker enligt Sydfinskas pris för normalel, men ingen grundavgift uppbärs. Tidigare har hennes elpris räknats ut som ett medeltal av dag- och nattel enligt proportionen hennes förbrukning/ föreningens förbrukning. Grundavgiften har i % varit vad hennes förbrukning varit i & av föreningens. Kassörens förslag godkändes.

§28 Fastigheterna

 • elbatterierna i vaktmästarens och i föreningens kök utbytta.
 • Uppgifter om diskussion kring markköp finns i skilt PM.
 • Scengolvet repareras efter Vargspåret. Tore levererat 4 laminatprov varav styrelsen valde 13,50 € alternativet som bäst går ihop med omgivningen. Pia kan donera en rulle överbliven cellplast .

§29 Ungdom vinterns program

Isplansträffar, ringette, på onsdagar så länge det finns is.
12.2 lekar på isen (fastlagsjippo)
20.2 Skidning eller spelkväll
27.2 Spelkväll
20.3 Påskpysselkväll kl 18-20
30.3 Påskhäxträff kl 11

§30 Idrott och motion

 • B-C har spårat flitigt och flitigt har det också skidats. I förrgår blev B-C på åkern med snöscootern. Idag klarnade det att motorn kraschat och felet är så stort (uppskattat reparationspris 5000€) att det inte åtgärdas. Servicen vet om en ny motor, den enda i Finland, som kostar 2000€ – 3000€. Beslöts att köpa den.
 • Snöskovandring blir av
 • Skidlopp, Stefan varit och mokat vid Kippiläs. Om vargspåret blir av bestäms 10 dagar före, dvs. 22.2.
 • 24.2 Sopplopp – reklam och info i Bbl en redig vecka före.
 • Johan vill vara saftkusk, Karola tar saftstation 2 och Marianne 1. Kansli sköts av Mona och Stefan Lönnkvist. Mona vill att diplomskrivarna sitter skilt från de andra så att diplomsökarna inte stör anmälningarna.
 • Stefan Laurén behöver en ersättare till Vargspåret, Tore kontaktas. Bör utredas om det finns diplom.

§31 Program och kultur

 • Fastlagsjippo 12.2 – Micaela kontaktar Solveig, Bobban angående grillen.
 • Vårbal 20.4 pris 30€ lätt vårbuffé som vi fixar själva.
 • Höstdans 12.10 Linda och San Marino är bokade till ett pris av 2800€. Kontraktet undertecknat.
 • Vårbasar4.5 Stina och Cecilia ordnar.

Nästa möte 26.2 kl 18.30 då verksamhetsberättelse och bokslut föredras.