Protokollplock 10/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 4 november 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 151 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 7.10 Hjärtlunk med 27 deltagare och mästerskap i stövelkastning med 33 deltagare. Resultaten bifogas protokollet.
– 11.10 Johan deltog i SUF-styrelsemöte.
– 12.10 Höstdanstalko i Wessmansalen med ca 10 deltagare
– 13.10 Höstdanstalko i Wessmansalen på förmiddagen med ca 12 deltagare och en riktigt lyckad Höstdans i Wessmansalen på kvällen med drygt 200 dansare.
– 16.10 Micaela och Karola beredde budgeten för år 2013 inför styrelsemötet.
– 18.10 och 22.10 har Karola deltagit i hygienpass skolning och har nu hygienpass liksom Pia.
– 22.10 Lokal uttagningstävling till Nylands Svenska Ungdomsförbund frågesport. Vi deltog med ett allmänt lag och ett juniorlag. Juniorerna segrade och allmänna laget kom på andra plats. Allmänna laget kom vidare till finalen på basen av poäng. Kicka Lindroos, Janne Järvinen och Gritt Lindroos tävlade i allmänna klassen. Maximilian Järvinen, Zacharias Järvinen och Miranda Wirén tävlade i juniorklassen.
– 24.10 Vargspårsmöte, Stefan La kunde inte närvara vid mötet denna gång. Nytt är att nästa Vargspår skall även kunna skidas i fristil på de sträcker som det är utrymmesmässigt möjligt.
– 25.10 Micaela deltog i Sparbanksstiftelsens utdelningstillfälle. Föreningen hade ansökt om 1700 euro för förnyande av Viljans elanslutning och vi fick hela den summan vilket med tacksamhet noterades.
– 27.10 Jubileumssupé på Viljan med 74 deltagare. Festen var lyckad och många har tackat för en trevlig fest.
– 4.11 Nylands Svenska Ungdomsförbunds frågesportsfinal, föreningens lag deltog i något omarbetad form. Resultaten oklara ännu vid tidpunkten för styrelsemötet.

§ 152 SUF/NSU meddelanden:

– SUF höstmöte torsdag 8.11 kl. 19 på SUF-huset. För tillfället finns det inga ordförandekandidater, nuvarande ordförande har suttit maxperiod och kan inte återväljas. Cecilia är i tur att avgå från styrelsen, men ställer sig till förfogande även i framtiden.

§ 154 Sekreteraren:

– Föreningens höstmöte ordnas 15 november kl. 19.00. Sekreteraren annonserar.
– Tom Sundbäcks pensionskaffe ordnas fredag 9.11 kl. 12.00 i Café Emelie. Uppvaktning sker koordinerat i Suffens regi, Kjell Wikström och Johan uppvaktar.

§ 155 Ekonomi:

– Kommunens räkning för klippning av gräsplanen sommaren 2012 har kommit och gick på 520 euro.
– Vi har erhållit 495 euro i fastighetsskattebidrag från kommunen.
– Alla supékort till jubileumsmiddagen har betalats. Intäkterna från supékorten täckte utgifterna för jubileumsmiddagen.
– Lippisar har vi sålt 111 st, reflexvästar 14+1 och Fleecevästar 27 st.
– Höstdansens preliminära resultat visar ett överskott på ca 2600 euro
– Stefan La. jobbar ännu med att driva in planhyrorna. Till nästa år måste vi systematisera faktureringen och även justera hyrorna så att de motsvarar våra faktiska utgifter.
– Styrelsens förslag till höstmötet angående hyror för Viljan som uppbärs:
o Vaktmästarbostaden: föreslås att hyran justeras med maximala 15 procent så att den från och med 1.1.2013 så att summan blir 180 euro/månad (tidigare 160 euro/månad).
– Belöts om ny hyra för uthyrning av föreningslokalen: hyrorna justeras för nya bokningar för tiden efter 1.1.2013 så att medlemmar får hyra lokalen för 200 euro (tidigare 100 euro) och utomstående för 350 euro (tidigare 250 euro). Styrelsen kan i speciella fall efter övervägan hyra ut föreningslokalen till ett lägre pris.
– Styrelsens förslag till budget för år 2013 godkändes att föras vidare till höstmötet.
– Endast 6 medlemmar har sin medlemsavgift obetald för år 2012.

§ 156 Fastighet:

– Gym-maskinen som legat länge i lidret har donerats åt Kallbäck FBK och har avhämtats.
– En personlift hyrs av Johan Granqvist för putsning av takrännorna. Ralf har lovat putsa rännorna.
– Mona meddelar Nymander att det nu är fritt fram att installera lamporna i källaren.
– Stefan La. fortsätter utreda rullstolsramperna till Viljans ingång.

§ 157 Barn & ungdom:

– 6.11 filmkväll, ”K-10”
– 13.11, 20.11 och 27.11 julfestövningar för de äldre ungdomarna
– 22.11 och 29.11 luciaövningar
– I övrigt konstaterades att deltagarantalet på ungdomskvällarna varit stadigt stigande, vilket noterades med glädje.

§ 158 Idrott och motion:

– Storskogsvandring har utlovats i Marianne och Timos regi – datum preliminärt den 25 november.
– Markägarna uppmanas i nästa Byablad att meddela ifall man inte tillåter att skidspår dras på deras mark.

§ 159 Program och kultur:

– Pub-Viljan 16.11 med filmförevisning från jubileumsåret 1992. Avsikten är att en dvd med skådespelet från 1992 finns till försäljning. Iordningsställande i samband med höstmötet.
– Julfest den 2.12: lucia, ungdomarnas program, Den Goda Viljan, Eljas Aalto. Mona skaffar 120 jultårtor och ordnar med en julgran och en julgubbe. Julgranstalko 29.11 efter kl. 19.
– Julbasar 8.12 kl. 11-14 på Viljan. Stina skriver info och marknadsföringstext till Byabladet och till kommunens kalender.

Följande styrelsemöte hålls den 4.12 klockan 18.30 på Viljan.