Protokollplock 8/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 4 september 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 119 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 22.8 Johan deltog i NylSvUf styrelsemöte på kansliet i Helsingfors
– 1.9 Johan deltog i FSU styrelsemöte i Vasa och Uf-rörelsens 125-årsjubileums
planeringsmöte på Malax Uf.

§ 120 SUF/NSU meddelanden:

– NSU: Nyländsk afton i Lovisa 6 oktober. Lokala frågesportsuttagningar 22.10 och
final i Esbo 4.11.

§ 122 Sekreteraren:

– Föreningens höstmöte ordnas 15 november kl. 19.00. Sekreteraren annonserar.

§ 123 Ekonomi:

– Influtna kommunala bidrag: 1280 euro för idrottsföreninsverksamhet på
byföreningsnivå.
– Skogsreviret har betalat 243,65 euro för virket från skogen ovanför Viljan.
– Öllovet har fyllts i och postats. Polislovsärendet sköts inkommande torsdag.
– Aktuella medlemsavgiftspåminnelser har skrivits ut från medlemsregistret och skickas ut efter mötet.
– Indrivning av planhyror: Stefan La räknar ut hyrorna och skriver
fakturor/inbetalningsgiron till de lag som hyrt planen.

§ 124 Fastighet:

– Lilla salens fönster har lackats ytterligare två gånger och är nu helt färdiga. Kollas
ännu hur vi på bästa sätt blir av med de gamla fönstrena.
– Källaren: B-C och Stefan Lö. har rivit upp det förruttnade golvet i källaren och fört bort bråtet till avstjälpningsplatsen. En ny grund
för stödpelaren till scenens golv har gjutits för att stadga upp scenen och ett nytt
golvbotten har bygts. B-C och Tore fortsätter i veckan med att lägga nytt trallgolv i
källaren.
– Viljans el: Att byta till en större anslutning kostar 1700 euro och de månatliga
avgifterna stiger med 213 euro. Det slutliga kontraktet har inte ännu kommit.

§ 125 Barn & ungdom:

– Ungdomsjubileum 14.9 kl. 19-22 för årskurs 5 och äldre. Pizza, läsk och allmänt chill.
– Hösten program:

o 18.9 Lekparkstalko
o 25.9 Cykeltur med frågesport
o 2.10 Lövplockning och –pressning
o 9.10 Pyssel med naturmaterial (från föregående gång)
o 23.10 Halloween-pyssel
o 30.10 Bordsspel, biljard och pingis
o 2.11 Halloween-disco kl. 18-20 för Borgby skolas elever
o 6.11 Knytkalas med film
o 13.11, 20.11 och 27.11 Övning av julfestprogram
o 22.11 och 29.11 Luciaövning

§ 126 Program och kultur:

– Jubileumsårets prylar: Vi har fått offert på reflexvästar. Beslöts att vi beställer 50
västar (20 barn och 30 vuxenmodeller). Inköpspriset är ca 10 euro/väst och vi säljer
dem vidare även för 10 euro.
– Höstdans: Lördag 13.10 i Wessmansalen med San Marino & Linda. Den största
utmaningen är fortfarande att få tag i lotterivinster och sponsorer. Stor annons i Borgåbladet lördagen den 6.10, mindre annons i Vartti 10.10, Sipoon Sanomat 11.10 och mindre puff i Borgåbladet 11.10. Affischer samma som ifjol, men med nya datum. Följande dansmöte är 17 september kl. 18.
– Jubileumssupé: Lördag 27 oktober med start kl. 18.30. Orkester är Uniset
och maten görs av Åkerfelts.
– Stina föreslog att föreningen skulle ordna en julmarknad/-basar på Viljan. Vi skulle
hyra ut bord för t.ex. 20 euro. Förslagsvis 8 december kl. 10-15. Beslöts att vi prövar
på det.

§ 127 Idrott och motion:

– Stövelkastning och hjärtlunk 7.10 kl. 11: Start från sandplanen i Borgby, traditionell
rutt och program. Stövelkastningsmästerskapen kl. 12 efter hjärtlunken. Vinnarna får i
år köpa stövlar i rätt storlek i Paipis Centralbod på föreningens bekostnad.