Protokollplock 7/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 9 augusti 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Cecilia, Pia, Mona

§ 103 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 31.5 Karola och Micaela deltog i Sparbanksstiftelsens utdelningstillfälle där
föreningen erhöll ett bidrag på 1000 euro för jubileumsårets aktiviteter.
– 6.6 Tresockenlopp med 42 deltagare
– 13.6 Bisamatch, resultatet blev 4-6 med seger för ungkarlarna. Prisutdelning i
pausen.
– 18.6 Utdelning av årsberättelser
– 19.6 Micaela deltog i SUF-dansmöte på Hansas.
– 4.7 Danstalko på Söderkulla gård: Micaela, Stefan La och Johan deltog.
– 5.7 Danstalko på Söderkulla gård: Karola, Birgitta O och Micaela deltog.
– 6.7 SUF-dans. Föreningen medverkade med 11 funktionärer. Dansen var lyckad
med normalt deltagarantal.
– 7.7 Danstalko på Söderkulla gård: Micaela, Johan och Anders B deltog.
– 2.8 Cecilia deltog i SUF styrelsemöte.
– De yttre fönstren (glas och bågar) i Viljans lilla sal har nu bytts ut. Arbetet var
arbetsdrygt eftersom fönsterbågarna inte riktigt passade direkt i de gamla
karmarna. Slutresultatet var gott.
– Avloppet i vaktmästarbostadens wc läckte och reparerades av Ralf B.
– Mona Stjernberg uppvaktades med anledning av 60-årsdagen den 18.7.

§ 104 SUF/NSU meddelanden:

– SUF: Ingen ny information om ordningsvaktskursen ännu.
– Marknader: Vi ställer upp med platsvisare i Nickby den 30.9 från ca kl. 06.00.
Micaela, Cecilia, Pia och Johan torde kunna ställa upp.

§ 106 Sekreteraren:

– Föreningens höstmöte ordnas 15 november kl. 19.00. Sekreteraren annonserar.

§ 107 Ekonomi:

– Medlemsavgifter: För tillfället har vi ca 31 fakturor obetalda så det ser ganska bra ut.
Johan matar in de som betalat i medlemsregistret och tar sen ut påminnelsefakturor.
– Öllovet till höstdansen: Arbetet med lovansökan påbörjas efter mötet och lämnas in i
god tid.

§ 108 Fastighet:

– Källaren: Det uppdagades i samband med gårdsloppisen att källargolvet är
murket/ruttet och hemsökt av någon mindre tilltalande växtlighet. Våra duktiga
talkokarlar vidtalas och så kommer vi överens med dem om ett datum när
reparationer kan ske.
– Köksväggen bör få brädfodring över den delen av fönstret som inte längre skall vara
fönster. Även denna tidpunkt koordineras med våra traditionella talkokrafter.
– Utlåtande om planförslag för Borgby delgeneralplan skall lämnas in inom augusti.
Eftersom alla anmärkningar vi gjorde i samband med utkastet har beaktats torde det
inte finnas någon orsak att anmärka på planförslaget.

§ 109 Barn & ungdom:

– Ungdomarnas jubileum 14.9: planeringsarbetet pågår.
– På hösten ordnas bl.a. filmkvällar och diverse träffar. Vi försöker ordna program
regelbundet på tisdagar.

§ 110 Idrott och motion:

– Stövelkastning och hjärtlunk 7.10. Förslagvis lunk kl. 11-12 och stövelkastning kl. 12.
– Bisamatchpokalen skall föras till Anderssons för gravering. Pia sköter det vid tillfälle.
– NSU:s spelskjortor gula 10,11 och 15 saknas. Efterlysning görs i Byabladet.

§ 111 Program och kultur:

– Jubileumsårets prylar: 107 lippisar är sålda och betalda. Resten är ännu ute i omlopp och skall returneras till Viljan om de inte fås sålda. Gällande västar är 19 sålda, varav 18 är betalda. 11 finns kvar och säljs under hösten.
– Höstdans: För tillfället är den största utmaningen att vi måste få ihop sponsorer.
Första höstdansmötet hålls 23.8 kl. 19.
– Den Goda Viljan börjar med regelbunden körsång den 3.9.2012.
– Jubileumsgruppen sammanträder tisdag 14.8
– Föreningens julfest ordnas 2 december kl. 15.