Protokollplock 6/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 29 maj 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona, Adelina

§ 87 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 7.5 och 9.5 Serie-terränglöpning
– 10.5 Cecilia och Johan deltog i SUF styrelsemöte
– 11.5 Terränglöpningsmästerskap
– 17.5 Föreningen uppvaktade Cecilia med anledning av 50-årsdagen
– 19.5 Uppvaktning/nedläggning av blomsterkrans på Hjalmar Gustafsson grav kl. 10
och en högtidlig jubileumsfest kl. 16 på Viljan. Festen var lyckad och gick enligt
planerna. Premieringar och uppvaktningar bifogas protokollet. Jubileet noterades även i BBL och Sipoon Sanomat.
– 21.5 och 24.5 Skogsröjningstalko: Skog avverkades den 21 maj och röjning av
stockar och risun utfördes 21.5 och 24.5. En del av träden var rejält ruttna. Det var
ganska mycket arbete med att få ut stockarna, men allt gick bra. Ännu ett talko
behövs för de sista risuna.

§ 90 Sekreteraren:

– Jubileums-tack: Vi sätter en tack-annons i tidningen inkommande lördag.
– Årsberättelsen: Inte helt under kontroll för tillfället, men sekreteraren jobbar på det.
– Utskrifter: Styrelsen godkände att föreningen betalar för hälften av sekreterarens
laserfärgsuppköp med anledning av den omfattande mängd utskrifter som
jubileumsfestligheterna orsakar.

§ 91 Ekonomi:

– Sibbo kommun har betalt följande bidrag
* för underhåll av isplanen 2000 euro, skidspår 2250 euro, fotbollsplanen 400
euro
* för motionsidrott 920 euro
– Svenska Folkskolans vänner har beviljat oss ett bidrag på 500 euro
– Sparbanksstiftelsen utdelningstillställning hålls på torsdag 31.5 kl. 17:30 på
Servicehuset Linda. Micaela och Karola representerar föreningen.

§ 92 Fastighet:

– Gårdsloppis 5.6 från kl. 19. Vi börjar plocka fram från kl. 18. Det som inte går åt
försöker vi få ordnat till avfallsstationen så fort som möjligt.
– Det förhoppningsvis sista skogsröjningstalkot för denna gång ordnas imorgon 30.5 från kl. 18 framåt.
– Fönstertalko i lillla salen ordnas föreslagsvis 11-12.6 och 18-19.6.

§ 93 Barn & ungdom:

– Ungdomarnas jubileum 14.9: Marknadsförs i det kommande Byabladet, planeras i
detalj vid ett senare tillfälle.

§ 94 Idrott och motion:

– 3-sockenloppet 6.6: Reklam görs i siktet och på anslagstavlorna. Ansvarfördelning
enligt föregående mötes beslut, läget är under kontroll. Diplom finns, men kartläget
måste ännu kollas.
– Bisamatch 13.6: Frans V har vidtalats som kontaktpersson för ungkarlslaget.
Domare ännu oklar. Medaljerna till prisutdelningen är beställda.
– Utlottningen för anteckningar i skidprestationshäftet har gjorts.

§ 95 Program och kultur:

– Jubileumsårets prylar: Lippisarna har vi mottagit och säljs som bäst. Vi väntar ännu på fleecevästarna.
– SUF-dans 6.7 jämte talkon 4.7, 5.7 och 7.7: För tillfället följande talkogäng:
Onsdagstalko: Johan, Stefan La, Torsdagstalko: Karola, Stina och Micaela.
Lördagstalko: Micaela, Johan. Kompletteras vid senare tillfälle. Biljettförsäljare och
ordningsvakter under kontroll. SUF-dansmöte 19.6.