Jubileumsbyafest!

Den 20:e Byafesten firades likt de flesta andra evenemang denna sommar i ett härligt varmt väder! Många många var de som mötte upp för att ta del av den 20:e och kanske sista Byafesten. Byafesten har varit ett samarbetsprojekt mellan föreningarna i Borgby och Hertsby och har varit enastående när det gäller att samla folk oberoende av språk och hur länge eller hur kort tid man bott i Borgby.

Allt det traditionella programmet ingick naturligtvis, dessutom fick vi besök av Calle & Benny. En myckad fest och en värdig avslutning på en lång tradition! Säkert kommer Byafesten att leva kvar i någon form även i framtiden.