Protokollplock 6/2010

Anteckningar från styrelsemötet den 3 juni 2010

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Johanna, Cecilia, Pia, och Mona

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 12.5 Serieterränglöpning
  – 16.5 Den Goda Viljan har sjungit på Linda i Söderkulla.
  – 17.5 Terränglöpningsmästerskap med 11 deltagare.
  – 20.5 Micaela på SUF-dansmöte
  – 25.5 Micaela deltog i Sparbanksstiftelsens stipendieutdelningstillfälle.
  – Byablad nr 3/2010 delades ut i Borgby (Micaela) och Hertsby (Mona) tisdag 1.6.
 • Is-/sandplansärenden: Söndag 6.6 kl. 10 är det rink-målningstalko på sandplan. Sipoon Rauta har sponsorerat målfärgen. Även diverse snickeriarbeten utförs. Johanna representerar styrelsen, även övriga intresserade uppmanas naturligtvis delta!
 • Ekonomi:
  – Bidragsansökningar: Sparbanksstiftelsen har vänligen beviljat bidrag på 1000 euro. Vänortsbidraget redovisas som bäst, bland annat behövdes en fullständig deltagarlista, så det tog lite tid att ordna fram uppgifterna. Kommunen har beviljat fastighetsbidrag 195 euro.
  – Cecilia har skickat uppgifter om arrangemang vid Byafesten till Ismo.
  – Cecilia kontaktar Olavi angående serveringsansvaret på Höstdansen.
  – Planhyra: SV pojkar-99 har betalat hyra 120 euro för år 2009
 • Fastighet:
  – Golvrenovering inkommande veckoslut. Salarna skall tömmas.
  – Städtalko inne och ute: Ett första talko ordnas torsdag 10.6 från kl. 18.00. Fönstertvätt och putsning efter golvrenoveringen prioriteras. Köksfönstren skall dessutom justeras så att de går att öppna. Utetalko slås fast senare.
  – Sand till Viljans gård: Åke kontaktas och får avgöra hur mycket sand som behövs. Nedre parkeringen har det största behovet. Mona ringer Åke.
  – Trimmer: Det finns inte tråd längre till den trimmer som finns på Viljan. En ny el-trimmer av ett mer känt märke införskaffas. Mona sonderar läget och gör eventuellt affär.
 • Idrott och motion:
  – Klippningen av fotbollsplanen har kört igång.
  – Micaela har skickat medaljlistan till Stefan för beställning av medaljer.
  – 3-Sockenlopp 9.6: Start från sandplan 18.00-19.30. Deltagaravgiften 4 euro för vuxna och 2 euro för under 12 åringar. inkluderar som vanligt diplom, saft och korv. Micaela ordnar grillkorv och saft. Grillen förhandlas på måndag med Bobban. Diplom och kartor kollas upp efter mötet, vi måste se att vi har rätt rutt denna gång! Johan torde ha en version av kartan på datorn. Skyltning ordnas enligt resurser. Karola sitter på saftstation, övriga fyller upp som funktionärer på sandplan.
  – Bisamatch 16.6 kl. 19.00: traditionell buffé. Stefan har arbetsförhinder, men han har fått i uppgift att se till att det finns ansvariga för lag, kalkade linjer och en domare. I pausen är det medaljutdelning.
  – Stövelkastning söndag efter Byafesten, 15.8 kl. 12.00
 • Program & kultur:
  – SUF-dans 2.7: Ordningsvakter blev Johan, Cecilia, Micaela, B-C, Pia samt Mathias. Talkon 30.6 (Johan, Staffan Ahlberg, möjligtvis Stefan, Karola i beredskap) och 1.7 (Micaela, Gitta, någon) samt 3.7 (Cecilia, Johan, Micaela). Dessutom traditionell talko-styrka under själva dansen. Nästa dansmöte 15 juni kl. 19.30 på Söderkulla gård.
  – Byafest 14.8: Nästa planeringsmöte måndag 7.6 kl. 19.00 på sandplan. Ismo medverkar. Byafesten beviljades ett bidrag på 500 euro från Sparbanksstiftelsen.
  – Höstdans 9.10 i Wessmansalen: Sponsorjakt påbörjas. Planeringsmöte i augusti. Högtrycks övernattning borde kollas upp ännu!
 • Följande styrelsemöte hålls den 10.8 klockan 19.00 på Viljan.