Protokollplock 5/2010

Anteckningar från styrelsemötet den 11 maj 2010

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Stefan och Niclas T.

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 15.4 Cecilia och Johan deltog i Suffens vårmöte på SUF-huset.
  – 17.4 Den Goda Viljans jubielumskonsert i en välfylld Topeliussal. Utöver konsertbesökarna gästades jubileet av 23 korister från kören Kadri och 27 från Sibbo Sångarbröder. En lyckad tillställning där samtliga inblandade var nöjda. Övernattningen på Nilsasgården fungerade bra. Uppvaktningar noterades bland annat från Sibbo kommun, Kadri och Sibbo Sångarbröder. Körledaren Lena Granqvist uppvaktades av Den Goda Viljan med en ”hängande kristallbolls-g-klav”.
  – 22.4 Micaela deltog i SUF-dansmöte på SUF-huset.
  – 25.4 Fem ordningsvakter från föreningen deltog i repetitionskurs för ordningsvakter på Viljan. Utöver dessa fem deltog tre andra i kursen. Föreningen betalar nsu:arnas nya ordningsvaktskort samt kurs.
  – 3.5, 5.5, 7.5 och 10.5 Serieterränglöpning med start från sandplan. Mellan en och 11 deltagare per gång.
  – 6.5 Cecilia och Johan deltog i SUF-styrelsemöte på SUF-huset.
 • SUF/NSU meddelanden:
  – FSU-förfrågan besvaras i slutet av mötet.
  – Ordningsvakter till SUF-sommardans 2.7: Föreningen skall ha sex ordningsvakter till dansen. Åtminstone Micaela, Cecilia, Pia och Johan är ordningsvakter. 3 personer per talko på onsdag, torsdag och lördag.
  – Norra Sibbo Uf var nära att segra i Suffens aktivitetstävling, men även denna gång kneps segern av SSU. Vi fortsätter kämpa på!
 • Is-/sandplansärenden: Det har cirkulerat ett rykte om ett utfärdat hundförbud på sandplanen, Nicke dementerade dock detta rykte. Men veckorna innan planen sprutas på hösten bör nog planen fredas, vilket man vänligen kan informera om i Byabladet inför nästa säsong.
  Talko med tre personer hölls senaste lördag, så nu ligger rinken flat på marken för att vänta på målning och reparation. Målfärg bör införskaffas men reparations-materialet kan tas från de element som finns över. Före nästa säsong utjämnas ännu grunden och kompletteras med mera sand efter behov.
  • Först ordnas ett målnings- och reparationstalko
  • Därefter radas elementen upp på trätrallar i kanten av planen
  • Nya belysningsarmaturer installeras av A Liljeström under sommaren
  • Grundförbättringens sista omgång i slutet av sommaren. Eventuellt tas lite av ytlagret bort och ersätts med riktigt ”stendamm”.
  • En röjning av växtligheten kring planen bör även ske, gärna ännu nu under försommaren.
  • Staket och wc bör ses över.
  Cecilia ombeds göra en uträkning över isplanens utgifter och intäkter så att vi har en klar bild av situationen. Det samma görs för skidspårskostnaderna. Dessa kan sedan vid behov publiceras.
 • Ekonomi:
  – Bidragsansökningar: Kulturfonden har betalat 1500 euro. Svenska Folkskolans Vänner har beviljat 1500 euro för verksamhetsberättelse och kör-DVD. För idrottsanläggningar har vi fått kommunalt bidrag: 1800 för isplanen, 2000 för skidspår och 400 euro för fotbollsplan. Från Sparbanksstiftelsen har vi sökt understöd för renovering av golvet, inköp av några nya bord och stolar, samt genomgång av de befintliga borden och stolarna, jämte mörkläggningsgardiner till lilla salen.
  – Alla traditionella öl-lovsdokument skall skickas till Ismo Kekäläinen som ansvarar för utskänkning och mat.
  – Ansvarspersoner för öllovet till höstdansen utses på nästa möte.
 • Fastighet:
  – Golvrenovering: Första veckoslutet i juni slipar och lackar Bengt Ekholm föreningslokalens golv. Städtalko ordnas efter det.
  – Brandsläckarna skall föras på kontroll, Mona ordnar.
 • Barn & ungdom:
  – Ett infoblad till skolan är just nu under arbete.
  – Filmkväll 19.5 kl. 18.00-19.30 och maskerad-disco 28.5.
 • Idrott och motion:
  – Innebandy: Den traditionella salturen flyttas eventuellt från onsdag kväll till torsdag kväll, om det finns lediga turer. Föreningen står för salhyran men deltagarna förväntas betala medlemsavgift till föreningen.
  – Ishallstur igen från 2 augusti, måndagar 22-23. Sköts på samma sätt som tidigare, dvs. deltagarna betalar till föreningen för planhyran och föreningen betalar tillbaka till kommunen.
  – Fotbollsplanen är bokad tisdagar 18.00-20.00, onsdagar 18.00-19.30 och fredagar 18.00-20.00 samt vissa lördagar (15.5 19.00-21.00, 22.5 19.00-21.00, 4.6 17.30-19.30, 20.6 19.00-21.00, 3.7 19.00-21.00, 7.8 19.00-21.00, 27.8 17.30-19.30, 10.9 17.30-19.30, 24.9 17.30-19.30). Onsdag 16.6 är planen i föreningens bruk.
  – Fotbollsplanens mål är i skick, kommunal gräsklippning bokad. Stefan har nu märkt ut en plan som är 40×54 meter (liten plan). Anslagstavlan är på gång, Stefan har material och ordnar.
  – Sibboturnering i fotboll 12.6, föreningen står för deltagaravgiften.
 • Program & kultur:
  – Pris för DGV jubileums-dvd: fastslogs till 20 euro. Upplagan blir ca 60.
  – Byafest 14.8: Ett lyckat byafestmöte hölls 27.4 med deltagare från alla föreningar . Pata och Kicka har lovat vara speakers. Festen börjar kl. 18, buffé med kaffe och bulla skall finnas då, försäljningen sker i detta skede av föreningarna. Traditionella lekar, tävlingar och lotteri. Calle och Benny uppträder 19.00-19.45. Senare på kvällen stämmer Tres Amigos upp. Nsu sköter nöjestillstånd och lov för oväsen samt livsmedelslovet för buffén. Fred rekryterar ordningsvakter. Ismo Kekäläinen sköter den saltiga serveringen (wok-system) samt utskänkningen. Utställning av fordon som är äldre än 20 år ordnas. Uppbyggnadstalko ordnas kvällen före Byafesten. Nästa byafestmöte 7 juni.
 • Följande styrelsemöte hålls den 3.6 klockan 19:00 på Viljan.