Fortsatt ofog på isplanen

p1000572.JPG Tyvärr har ofoget på is-/sandplanen i Borgby fortsatt under våren. Samtliga rutor i omklädningstaket är nu ”pangade”, rör och annat material har slängts i brunnen och tunnorna har hamnat till skogs. Det finns även tydliga märken på att man försökt tända eld och diverse annat ofog. Föreningen och de aktiva som ställt upp med allt arbete kring planen fördömer vandalismen på den gemensamma egendomen. Eftersom det är uppenbart att det är fråga om ett tilltagande problem måste vi med samlade krafter få stopp på ofoget.

Föreningen samlar som bäst uppgifter för en polisanmälan, medverka gärna med den information som du har. Det finns en del ögonvittnen till förödelsen, men vi hör gärna flera för att kunna överräcka en så fullständig anmälan som möjligt. Har du något att berätta, kontakta någon i styrelsen eller fyll i kontaktformuläret här på webbsidan.

Vi hoppas att alla bidrar med att hålla ögon och öron öppna! Ta er gärna en promenad kring planen på veckoslut och kvällar!

p1000574.JPG  p1000576.JPG