Protokollplock 11/2007

Några plock ur protokollet från styrelsemöte 11/2007 (11.12.2007):

  • 12.11 var det Nylands svenska ungdomsförbunds frågesportuttagning på Hemgård. Föreningen ställde upp med ett junior- och ett seniorlag. Juniorerna placerade sig på andra plats och seniorerna på en femte plats.
  • Till Sparbanksstiftelsen inlämnades en ansökan på 3000 euro för underhåll av fastigheten mm.
  • Till kulturfonden skickades en ansökan på 3000 euro för bland annat scenteknik
  • Redovisningen för isplansrenoveringen skall göras inom kort. Två nya lampor har installerats på planen. I samband
    med köldknäppen i november provsprutades planen och man kunde konstatera att reparationen och ändringsarbetena varit till märkbar nytta.
  • Byafestens framtid: Förslaget är att byafesten nu ändras till en renodlad familjefest som hålls på dagstid. Dansen och kvällsfesten ordnas alltså inte längre. Festkommittén återkommer till saken i mars 2008.
  • Konstaterades att efter de senaste uthyrningarna av Viljan har inte allt varit riktigt i skick på Viljan efter uthyrningen. Speciellt städningen har falerat och inte varit skött på det bästa sättet och därmed lämnat utrymme för bot och bättring.