Protokollplock 1/2008

Några plock ur protokollet från det första styrelsemötet år 2008:

Styrelsen för år 2008 konstituerades enligt följande:

 • Ordförande Micaela Oljemark (av föreningsmötet vald)
 • Viceordförande Karola Manninen
 • Sekreterare Johan Isaksson
 • Ekonom Cecilia Granqvist
 • Fastighet Johan Isaksson
 • Barn & ungdom Laura Englund och Eva Englund
 • Program & kultur Monica Stjernberg och Jeanette Saarinen
 • Idrott & motion Thomas Taimitarha

Styrelsens målsättning för år 2008:

 • Styrelsen strävar efter att följa den uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten. I den mån det ekonomiska läget tillåter kommer man att fokusera på föreningslokalens gård vilket kan inkludera utökad gårdsbelysning, byggande av trappor mellan övre och nedre plan samt andra gårdsarrangemang. Dessutom noterar vi även att föreningshuset år 2009 firar 100 år och att förberedelser för dessa festligheter planeras och förbereds under år 2008.

Noterat:

 • Kjell Wikström har valts till ny ordförande för Sibbo ungdomsförbund.
 • Föreningen erhöll 977,50 euro i provision för talkoarbetet i samband med Suffens sommardans. År 2008 ordnas sommardansen den 4 juli.
 • Texterna till verksamhetsberättelsen skall lämnas in till sekreteraren i slutet av januari.
 • Vårmöte ordnas 26 mars kl. 19 på Viljan.
 • Föreningen erhöll 2000 euro från Sparbanksstiftelsen i Sibbo, i den extra utdelningsomgången. Bidraget skall användas till underhåll av föreningslokalen. Styrelsen noterade detta med stor glädje och tacksamhet.
 • Kommunen har godkänt redovisningen för renoveringen av isplanen och utbetalat hela det beviljade understödet på 4000 euro. Föreningens andel utöver talkoarbetet blev 1962,41 euro varav 1000 euro tas från byafestkontot.
 • En ny slang skall införskaffas till isplan.
 • Actionkväll för pojkar ordnas 18.1 och Tjejkväll för flickor ordnas 25.1 på Viljan. Tillställningarna riktar sig till barn i lågstadieåldern.
 • Höstdansen: A.I.Virtanen-salen är bokad till den 20 september. Orkester är ännu oklar, men en tanke kunde vara att ha samma som ifjol dvs. Högtryck från Åland.
 • En teaterresa kan företes under våren
 • En vårhippa med dans ordnas efter påsken
 • Vinterns skidlopp: 24.2 sopplopp, 2.3 vargspår. Vi ser tiden och vädret an. Noteras även att föreningen inte för tillfället har någon skoterförare.
 • Byablad nr 1 utkommer i slutet av månaden och innehåller info om vårmöte, vårbal, tjejkväll, fastlagsjippo, nya styrelsen och eventuellt resultaten från pingismästerskapet.
 • Följande styrelsemöte hålls den 14.2.2008 klockan 18.30 på Viljan.