Författararkiv: Måns Stenström

Vårmöte 2020

Regeringen har under dessa undantagstider möjliggjort det att i år hålla föreningarnas vårmöten digitalt på distans för att minska smittospridningsrisken (länk tyvärr bara på finska).

Norra Sibbo Ungdomsförenings styrelse bestämde på sitt styrelsemöte 5/2020 4.5.2020 att det är bättre att hålla vårmötet på detta vis än att skjuta upp det till en osäker tidpunkt i framtiden.

Därför sammankallar nu Norra Sibbo Ungdomsförening rf. till

Vårmöte

Tisdagen 19.5 klockan 19:00
virtuellt via Google Meet.

För att delta krävs förhandsanmälan till info@norrasibbouf.fi senast 17.5.
Instruktioner för hur mötet går till i praktiken kommer sedan som svar på anmälningen.

Föreningens verksamhet

På grund av rådande situation med COVID-19 (Coronavirus) och i enlighet med regeringens linjedragning angående begränsande av offentliga sammankomster med fler än tio personer samt FSU:s rekommendationer om uppehåll i all UF-verksamhet har Norra Sibbo Ungdomsförening rf:s styrelse inhiberat all planerad verksamhet fram till 31.5.

Föreningens vårmöte hålls när omständigheterna tillåter det. Föreningens medlemmar meddelas i god tid om den nya tidpunkten.

COVID-19:n (Coronavirus) takia vallitsevan tilanteen vuoksi ja hallituksen linjan mukaisesti yli kymmenen ihmisen julkisten kokoontumisten rajoittamisesta sekä FSU:n suosituksista keskeyttää kaikki nuorisotoiminta on Norra Sibbo ungdomsföreningenin hallitus peruuttanut kaikki suunnitellut toiminnot 31.5 saakka.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kun tilanne niin sallii. Yhdistyksen jäsenille ilmoitetaan hyvissä ajoin uudesta päivämäärästä.

Viljan 110 år

Vår föreningslokal Viljan har fyllt 110 år och det firades under helgen. Som då utlovat kommer här samma filmsnutt som då visades på väggen:

Tack till alla som var med och firade, tack till alla som varit och trivts på Viljan under de senaste 110 åren och tack till alla som varit med och sett till att kåken hållits i gott skick genom åren!