Ett stort tack!

Ett stort tack till alla som var med och hjälpte göra den 20:e höstdansen till en enorm succé, både ni som ställde upp som talkoarbetare och ni som kom och dansade!

Festsalen var ett ”nygammalt” ställe för oss och vi lärde oss väldigt mycket för nästa gång, men de allra flesta verkade ändå vara nöjda med tillställningen!

Höstdan

Tills nästa gång!