Protokollplock 11/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 8 december 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Janina, Stefan

§ 168 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 13.11 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte i Helsingfors
– 23-24.11 Johan deltog i FSU:s styrelsemöte och höstmöte på Bygdegården i Malax. Niclas Sandnabba från Jakobstad valdes till ny ordförande för FSU efter Sebastian Gripenberg som lett förbundet sedan år 2002. I Malax besöktes även SÖU:s höstmöte samt deltogs i SÖU:s Johannesgala.
– I samband med FSU:s höstmöte fick även Norra Sibbo Uf mottaga det nyländska priset i 125-poängstävlingen, för väl ifylld rapportblankett. Priset är en kryssning till Stockholm/Tallinn för styrelsen i C-hytt…
– Källarens luckor togs bort i slutet av november, det hade blivit för hög fuktighetshalt och källarlukt trängde in i föreningslokalen. Även kloaklukt har varit påfallande den senaste tiden.
– Basaren var helt ok, men det kunde ha varit mer försäljare. Reklamen haltade igen en aning och om man i fortsättningen vill ordna basarer så måste man nog satsa till 100%.
– Julfesten var väldigt välbesökt i år och riktigt lyckad. Tilläggstolar måste radas fram och helt fullt hus!

§ 169 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– SUF:ens medlemsavgift och räkningen för bokföringen har inte kommit. Danspengarna har inte heller kommit. Priset för fortsatta bokföringstjänster är ännu oklart. SUF:s styrelse sammanträder på torsdag och behandlar bland annat detta.

§ 170 Isplansärenden:

– Isplanen väntar på kallare tider.

§ 171 Sekreteraren:

– Julkort och inbjudningar till Tack-kvällen undertecknas och postas efter mötet.

§ 172 Ekonomi:

– Föreningen har beviljats kommunalt fastighetsbidrag 355 euro för Viljan och 220 euro för fotbollsplanen .
– Micaela har fyllt i Kulturfondens bidragsansökan och anhållit om 4000 euro.
– Kommunen höjer vattenpriset från 1,05e/m3 till 1,16e/m3. Grundavgiften stiger från 28,52e/3 månader till 31,37e/3 månader.
– Ett förslag till arbetsdagbok för snöplogning av isplanen skickas åt J Krogell.

§ 173 Fastighet:

– Utrymningsbelysning: Ingen ny information nu, till nästa styrelsemöte får vi ta del av en offert.

§ 174 Barn & ungdom:

– Vinterns program börjar planeras så att det finns förslag till nästa års första styrelsemöte.

§ 175 Idrott och motion:

– Fotbollsplanen: Någon har kört på fotbollsplanen med bil en natt i veckan. Skadorna verkar i alla fall vara minimala. Stefan La har tala med K Wickström som lovat ordna med stenhinder invid planen så att det inte är helt fri passage.

§ 176 Program och kultur:

– Tack-kväll 18.1.2014: Vi gör maten huvudsakligen själv i år.
– Teater: Fallåker 1.2.2014 har 31 anmälda för tillfället. Vi har även bokat 50 biljetter och Packalens buss till Mamma Mia på Svenska teatern den 22 november 2014. Platserna är på 2:a och 3:e balkong.
– Höstdans 2014: Vi gör en preliminär bokning av Wessmansalen till 11 och 18 oktober 2014. Till nästa möte måste vi utreda hur konkurerande evenemang ordnas.

§ 177 Info:

– Byablad 1/2014 utkommer i januari med styrelsepresentation och aktuellt program. Stefan delar i Hertsby och Micaela i Borgby.

§ 178 Övriga ärenden

– Backas önskas God jul med en präktig blomkorg.

Följande styrelsemöte hålls den 9.1 klockan 18:30 på Viljan.