Protokollplock 6/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 6 juni 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Mona, Janina, Stefan

§ 86 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 8.5, 13.5, 15.5 och 17.5 Serieterränglöpning med 3-10 deltagare per gång.
– 11.5 FSU styrelsemöte i Helsingfors, Johan deltog
– 13.5 SUF styrelsemöte på SUF-huset, Cecilia och Johan deltog.
– 15.5 Årberättelsen och Byablad 3/2013 utdelades i Borgby och Hertsby
– 23.5 Lekparkstalko med fyra deltagare
– 30.5 Sparbanksstiftelsens bidragsutdelningstillfälle, Karola och Micaela deltog
– 1.6 FSU styrelsemöte i Helsingfors, Johan deltog
– 5.6 Det traditionella 3-sockenloppet på cykel trampades av 39 deltagare i hett och soligt sommarväder.

§ 87 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– FSU vårmöte 15.6 i Helsingfors, Johan deltar.

§ 88 Isplansärenden:

– Delar av rinkens långsida har fallit omkull på grund av vind eller annan yttre påverkan. Ett talko för att räta upp rinken har hållits i något skede, men under denna vecka har en liten sektion fallit igen. Planen borde också jämnas ut med laserriktning och sladande. Detta kräver dock att rinken monteras ner. Det har också hörts vissa tankar om att en rink på planen inte alltid är så ändamålsenlig. Ytterligare konstaterades att det finns en hel del med brännbart material invid planen som kan locka till illdåd. Beslöts att tillsvidare avvaktar vi och inga beslut om åtgärder fattas i detta skede.

§ 89 Sekreteraren:

– Årsberättelsen är färdig och utdelad och för tillfället inget övrigt att orda om.

§ 90 Ekonomi:

– Erhållna bidrag:

o Sparbanksstiftelsen i Sibbo 1500 euro för anskaffning av värmepump
o Kommunalt fastighetsbidrag 365 euro
o Underhåll av idrottsanläggningar – skridskorink 2000 euro, skidspår 2500 euro, fotbollsplan 300 euro.

– Tresockenloppet inbringade 133 euro. Utgifterna är icke beaktade.
– De fotbollslag som S.V ansvarar för har betalat hyran för fotbollsplanen. De lag som N.T  ansvarar för har inte ännu betalat hyran.

§ 91 Överflyttning av pengar från föreningens brukskonton till Aktias spardeposition för företag

Styrelsen befullmäktigade föreningens ekonom Karola Manninen att öppna en spardeposition för företag i Aktia och koppla spardepositionen till föreningens befintliga nätbank i Aktia. Inledningsvis flyttas 30 000 euro från föreningens brukskonton till spardepositionen. På spardepositionen betalar Aktia 1% fast ränta på dagssaldot. Man kan göra högst två uttag i månaden från spardepositionen.

Styrelsen beslöt vidare att föreningens ekonom Karola Manninen och föreningens ordförande Micaela Oljemark var för sig innehar användningsrätten till spardepositionen.

§ 92 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker för föreningens höstdans i Wessmansalen

Styrelsen beslöt att Norra Sibbo Ungdomsförening r.f. ansöker om serveringstillstånd för alkoholdrycker för föreningens Höstdans 12 oktober 2013 i Wessmansalen i Nickby, Sibbo.

Som ansvarpersoner utsågs Monica Stjernberg och Karola Manninen

§ 93 Fastighet:

– Brandsläckare: Pia har fört brandsläckarna till Lankinen igår onsdag och vi får dem tillbaka imorgon fredag.
– Köksväggen: Lappningen av köksväggen sker från måndag 17.6 framåt. Tore, B-C och Stefan Lö ansvarar.
– Vaktmästarens ringklocka: Efter mötet förs ett samtal med vaktmästaren om att ringklockan måste installeras.
– Kicka har avhämtat de gamla fönstren från lidret.
– Föreningen har skaffat en ogrässpruta för bekämpning av ogräs på Viljans gård.

§ 94 Barn & ungdom:

– Planeringen av hösten sker under sensommaren. Aktiviteterna börjar efter att skolorna börjat.

§ 95 Idrott och motion:

– Bisamatch: Onsdag 12.6 kl. 19. Kalkandet ännu oklart, men i övrigt torde allt vara under kontroll. Domare är R Olenius och spelare har rekryterats bland de som spelar med i Sibboserien. Pris- och medaljutdelning i pausen.
– Medaljerna blir färdiga på tisdag nästa vecka. Jeanette Saarinen vidtalas att avhämta medaljerna på tisdag.
– Stövelkastning och hjärtlunk ordnas 6 oktober. Start med hjärtlunk kl. 11 och stövelkastning kl. 12.

§ 96 Program och kultur:

– Den Goda Viljan har fått en ny dirigent, C Moen, från hösten åtminstone för ett år framöver. Målet är att samla ihop 20 sångare till den kommande säsongen.
– SUF-dans: Funktionärer behövs till SUF-dansens talkon onsdag och torsdag före dansen, samt lördag efter dansen. Dessutom behövs en större skara under själva dansen. Ordningsvakterna är fastslagna redan tidigare, men övriga meddelar sitt intresse till ordförande.

§ 97 Info:

– Byablad 4/2013 utkommer i början av september med information om höstens program.

§ 98 Övriga ärenden

– Det skulle behövas nya nummervästar till de olika föreningsmästerskapen. Stefan La kollar vad nya västar skulle kosta, styrelsen återkommer till ärendet i höst och överväger även möjlighet till sponsorering.
– Inför det 25:e Sopploppet nästa år eller nästa gång det är möjligt att skida föreslås en jubileumsmedalj. Pris och utformning utreds.

Följande styrelsemöte hålls den 7.8 klockan 18:30 på Viljan.