Vi ses väl på vårmötet imorgon?

2012_nsu_arsb_parmImorgon torsdag 14.3.2013 kl. 19.00 hålls föreningens stadgeenliga vårmöte på föreningslokalen Viljan. Vi bjuder bland annat på kaffe och bulle samt genomgång av årsberättelsen och bokslutet för år 2012! Utöver det förrättas komplettering av styrelsen.

Varmt välkomna!