Protokollplock 5/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 2 maj 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Mona, Adelina, Stefan

§ 71 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 10.4 Inbjudningarna till jubileumsfesten postades
– 12.4 Cecilia och Johan deltog i SUF:s vårmöte
– 12.4 Den Goda Viljan uppträdde på körkavalkaden
– 14.4 Teaterresa till Fallåkers jubileumsföreställning ”Hjälten på Hangö bad” med 18
personer.
– 21.4 Johan deltog i FSU:s vårmöte och arbetsbruppen för UF-rörelsens 125-årsjubileums möte i Helsingfors.
– 23.4, 25.4 och 27.4 Serieterränglöpning med ca 5 deltagare per gång.
– 25.4 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte
– 26.4 Micaela deltog i SUF-dansarbetsgruppens möte

§ 72 SUF/NSU meddelanden:

– SUF-dansen: Micaela har anmält våra fem ordningsvakter. Utöver det behövs
biljettförsäljare etc. Orkestrar Högtryck och Benex. Talkon 4.7, 5.7 och 7.7.
– NylSvUf: Vår anhållan om förtjänsttecken godkändes på styrelsemöte 26.4.

§ 75 Ekonomi:

– En planhyra på 50 euro har influtit från FCE. Understödet från Kulturfonden har influtit och även en summa från Sparbanksstiftelsen för deltagande i körkavalkaden har betalats in.

§ 76 Fastighet:

– Städning inne och ute på Viljan onsdag 9 maj: Mona ombesörjer att en släpkärra
kommer till platsen. B-C och Stefan Lö. har lovat räta upp flaggstången samma kväll.
– Gårdsloppis 5.6 kl. 19.00. Viljans lider och lager städas ut och folk får komma och
hämta vad de vill ha. Pengar får lämas enligt egen övertygelse.
– Viljans träd: Skogsrevierat har inspekterat träden i backen ovanför
Viljan. Noterades att speciellt björkarna är i dåligt skick och även granarna är inget att
hurra för. De träd som föreslås fällas har markerats i terrängen. Styrelsen beslöt att
björkar och granar får fällas. De stora tallarna lämnas kvar. Senare fälls även de små träden som är för nära lidret. Ett röjningstalko bör ordnas efter fällningen, så talko ordnas den 21 maj från kl. 18.00.

§ 77 Barn & ungdom:

– Målet är att det ordnas regelbundna lekparksträffar under sommaren på
onsdagskvällar.
– Ungdomarnas jubileumsfest (åk 3 uppåt) 14.9 från kl. 18:30: programmet planeras i
detalj i ett senare skede.

§ 78 Idrott och motion:

– 3-sockenloppet 6.6 med start kl. 18-19.30: Traditionellt upplägg. Diplom- och
kartläget kollas. Stefan La. avtalar om grill-lån med Bobban. Ela skaffar korvar och
kryddor. Adelina grillar, Karola sitter på saftstation. Mona sitter i tävnlingskansliet.
Kostnad 2/4 euro.
– Bisamatchen 13.6: Ansvarspersoner för vardera laget bör utses för att det inte skall bli en likadan kvalitetsmässig svacka som fjolårets bisamatch. Även en domare behövs. Stefan La. ansvarar för domarrekrytering samt medaljerna till prisutdelningen som traditionsenligt ordnas under pausen. Stefan La. ansvarar också för bisalaget. Tillsvidare oklart vem som kan ansvara för ungkarlslaget.
– Stövelkastningen kombineras med höstens hjärtlunk som planeras till den 7 oktober
från kl. 10 framåt.
– Skidlottningen sker vid något tillfälle före Byabladets utgivning. Fem vinnare dras
bland alla som antecknat sina uppgifter i skidprestationshäftet.
– Bulldogs hörde sig för om planhyra, men på grund av bokningsläget kunde vi inte
erbjuda dem tider som de var intresserade av.
– Kommunen kommer och utför luftning av gräsplanen, kostnad samma som för
gärsklippning. Planen borde också sandas två gånger per år. Stefan La. kollar inför nästa säsong varifrån vi kunde låna/hyra en sandspridare.

§ 79 Program och kultur:

– Jubileumsårets prylar: Lippisar och fleecevästar har beställts. Lippisarna har lovat
levereras till den 19.5.
– 110-årsjubileet 19.5: Jubileumsfesten närmar sig med stormsteg. Styrelsen uppvaktar vid Hjalmars grav kl. 10.00. Kransen är beställd. Dagsfesten börjar kl. 16. Programmet består av en hel del musikala inslag samt uppvaktningar, premieringar och övrigt traditionellt jubileumsprogram. Till festen bör framställas programblad, någon form av jubileumsutställning ordnas i tamburen, dekorationer till borden, kaffe&kakaserveringen är under kontroll. Iordningsställning torsdag 17.5 kl. 18 och fredag 18.5 kl. 18.
– Sommarutfärd med båt i Sibbo skärgård skjuts upp till eventuellt nästa sommar.