Protokollplock 2/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 7 februari 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 23 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 18.1 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte i Helsingfors
– 20.1 Isplansträff kl. 18-20 med 10 deltagare.
– 21.1 Teaterresa till Fallåkers uppsättning av Sugar med 18 deltagare.

§ 24 SUF/NSU meddelanden:

– Micaela har uppdaterat våra aktuella uppgifter på NylSvUf:s rapportblankett på
nätet.

§ 26 Sekreteraren:

– Verksamhetsberättelsen 2011 – texter skall lämnas in till sekreteraren så fort som
möjligt. Tilsvidare har det varit ganska magert med bidrag.
– Föreningsregistret har bekräftat att uppdateringen av föreningens namntecknare är
registrerad.
– Föreningens vårmöte ordnas tisdagen den 27 mars kl. 19.00.
– Webbsidorna har uppdaterats.

§ 27 Ekonomi:

– Fotbollsplanshyror på 90 euro torde fortfarande saknas från föregående år. Kollas ännu upp att de faktiskt är
obetalda.
– Bokslut 2011 – Cecilia sköter om bokslutet och verksamhetsgranskningen.
– Växelpengar behövs till Fastlagsjippot och kommande skidningar.

§ 28 Fastighet:

– Fönsterrenovering: Lilla salens fönsterbågar har levererats. De skall lackas efter
Vargspåret. De övriga fönstren anländer måndagen den 5 mars. Installation två-tre
dagar. Installationen är öppen för allmänheten (demonstrationstillfälle).
– Elproblem på Viljan: I samband med de senaste uthyrningarna har det varit problem
med elen på Viljan. En av huvudfaserna har brunnit vid upprepade tillfällen vilket tyder
på ojämn belastning eller för liten anslutning. Börje N har ryckt ut på kort
varsel och bytt proppar. Stefan Lö. har kollat med Sydfinska Energi och det är
inte för tillfället möjligt att byta till en större anslutning på grund av kapacitetsproblem
i transformatorn och planerade framtida ledningsbyten. I slutet av sommaren byter
man ut transformatorn och förnyar ledningar/stolpar och efter det är det möjligt att
förstora vår anslutning från 3X35A till 3X50A. Börje har under senaste veckoslut mätt
förbrukningen i samband med en uthyrning och vi inväntar en rapport om han gjort
iakttagelser om ojämn fördelning över faserna. Vi har en del uthyrningar och
skidevenemang på kommande så det är en hel del spänning i luften.

§ 29 Barn & ungdom:

– Vändagsdisco tisdag 14 februari kl. 18-20. Skåpen töms på vad som finns och mera
skaffas från butiken om det behövs.
– Barnfest den 22 april. Festen är under planering.
– Isplansträffar ordnas fredagar kl. 17-18.30 när vädret så tillåter. Köldgräns -10°C

30 Idrott och motion:

– Snöskovandringar ordnas söndag 19.2 kl. 12 och en månskensvandring den 7 mars kl.
19. Start från isplanen, utrustning finns att låna av Timo & Marianne.
– Skidmästerskap 25 februari kl. 11 med start från fotbollsplan.
– Sopplopp 26.2 och Vargspår 4.3. Noggrannare arbetsuppgifter delas ut i ett senare
skede. Spårdragningen är under kontroll och sköts av B-C, Timo och Stefan.
Saftstationerna måste utvecklas om vi har lika många deltagare i Sopploppet i år, det
är ohållbart att koka saften på Viljan. Talko inför Sopploppet lördag 25.2 kl. 10.00.
Arbetsturer för Vargspåret delas ut på Sopploppet. Inför Sopploppet skickas info till
pressen och annonsering görs enligt behov. Stefan ansvarar för våra mediarelationer.
– Skidspåren har varit brukbara sedan 21 januari och från slutet av januari har samtliga
skidspår 10/20 km varit i skick.
– Uthyrning av fotbollsplanen: Priset för Sibbolag är 10 euro per reserverad tur (ca 1,5
timme/tur). Betalning av tidigare uthyrningar är ett krav för att nya turer skall kunna
reserveras. Utomsocknes lag betalar 20 euro per reserverad tur.

§ 31 Program och kultur:

– Fastlagsjippo 21 februari kl. 18.30. Micaela är i kontakt med Marthorna. Traditionellt
upplägg.
– Jubileumsåret: Kommittén har sammanträtt till sitt andra möte. Som bäst utreder man
införskaffning av jubileumsprylar. Förtjänsttecken skall behandlas av styrelsen på
nästa styrelsemöte så att ansökningarna kan skickas vidare till berörda förbund.
Ungdomarnas jubileum ordnas i september/oktober. En filmkväll på ”Pub Viljan” med
förevisning av skådespelet från 90-årsjubileet ordnas den 16 november. Inbjudningar
till jubileumsfesten den 19 maj skall skickas ut senast veckan efter påsk.
– Höstdans med San Marino & Linda i Wessmansalen den 13 oktober kl. 20-01. Avtalet med orkestern undertecknas och returneras. Mona har bokat Wessmansalen.