Nytt år – nya krafttag!

Under hösten låg tyvärr föreningens webbverksamhet lite i träda, men nu är det ett nytt år och vi tar oss an den virtuella verksamheten med nya tag! Styrelsen försöker fördela nätpubliceringen på lite flera personer och förutom sekreteraren är tanken den att även åtminstone ordförande Ela och styrelsemedlemmarna Pia och Adelina skall bidra med lite material till nätsidorna. Först skall dock några smärre tekniska uppdateringar utföras, men småningom hoppas vi att kunna föra in mer färskt material.

Året är inte heller vilket år som helst – det är nämligen jubileumsår i år! Föreningen fyller 110 år och det skall förstås synas i verksamheten på många olika sätt. Mera om detta senare!

I övrigt har verksamheten kört igång och vintern har anlänt till Borgby/Hertsby. Skridskoplanen i Borgby har haft is sedan förra söndagen och det ryktas även att skotern är på väg ut för att börja dra skidspår. Fastän det länge såg osäkert ut verkar det ju i skrivande stund som om det skulle bli en ordentlig vinter även i år!

Det om det för tillfället! I mån av möjlighet kommer vi även att införa lite glimtar från hösten på webben så kan vi minnas året som gick!