Protokollplock 1/2012

Anteckningar från styrelsemötet den 15 januari 2012

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 7 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 10.1 Stefan deltog i Vargspårskommitténs möte
– 12.1 Micaela deltog i SUF-dans planeringsmöte kl. 18.00
– 12.1 Johan deltog i SUF styrelsemöte kl. 19.00

§ 8 SUF/NSU meddelanden:

– SUF-dans 2012 ordnas den 6 juli på Söderkulla gård. Som vanligt talkon på onsdag
och torsdag före dansen. Carina utreder om vi kan ha färre ordningsvakter när rätt
många har ordningsvaktskort nu för tiden. Preliminärt har man bokat Högtryck från
Åland och med stor sannolikhet blir det även Stella and The Streamlines. I första
mötet deltog representanter för 7 föreningar, men alla var inte säkra på att de
deltar.

§ 9 Föreningens målsättning under året 2012:

– Styrelsen diskuterade verksamhetsplanens och budgetens förankring i föreningens
verksamhet och ekonomi under året.
– Den verksamhet som vi förverkligar skall hålla hög kvalitet.
– Det här året utgör föreningens 110-årsjubileum. En jubileumskommitté bestående
av tidigare ordföranden har inlett planeringen av jubileét. Styrelsen kommer även
att gå igenom materialet från planeringsseminariet i Åbo hösten 2011.

§ 10 Sekreteraren:

– Verksamhetsberättelsen 2011 – texter skall lämnas in till sekreteraren senast 31
januari. Texterna får gärna vara rikligt utsmyckade med löpande text.
– Föreningens vårmöte ordnas tisdagen den 27 mars kl. 19.00.
– NSU-affischerna aktualiseras igen. Sekreteraren håller dem i tankarna.
– Webbsidorna bör uppdateras.

§ 11 Ekonomi:

– Resultaträkningar från förra årets tillställningar önskas.

§ 12 Fastighet:

– En köksinventering hålls inom snar framtid, tidpunkt bestäms senare.
– Fönsterrenoveringen: Förhandsuppgifter gör gällande att vår bidragsansökan till
Hembygdsförbundet har avslagits. Det betyder i alla fall att projektet kan inledas och
renoveringen börjar den 5 mars. Beställning och leveransdatum har bekräftats.
– Brandsyn företogs på föreningslokalen den 12 december 2011. Det har uppgjorts
skilda protokoll för föreningslokalen Viljan och för vaktmästarbostaden. För
föreningslokalen rekommenderas att en räddningsplan uppgörs men inga
anmärkningar i sig. Fungerande brandvarande bör installeras i trappuppgången och bostaden.
Ordförande och sekreterare ser till att en räddningsplan uppgörs under året.

§ 13 Barn & ungdom:

– Jubileumsprogram: Teckningstävlingen marknadsförs på våren men själva tävlingen
skulle äga rum under hösten med prisutdelning i samband med Café Viljan. Dessutom
planeras en jubileumsbarnfest till söndagen den 22 april kl. 16-18 med inköpt program
så som ex. trollkonstnär. Jubileumsprogram för de lite äldre ungdomarna är
fortfarande öppet.
– Den 20 januari ordnas en barn-/ungdomsträff på isplanen med t.ex. ringette. Om
vädret håller strävar man efter att ordna regelbundna träffar på isplanen.
– En pysselkurs ordnas 31.3 kl. 17-19 med Gunnel Forsström. Tovning och knoparbeten
står bland annat på programmet.
– Vändagsdisco för barn i lågstadieåldern ordnas den 14 februari kl. 18-20.00.
– Traditionella ungdomskvällar ordnas inte, men om det blir lämpliga luckor så ordnas
filmkvällar och motsvarande.

§ 14 Program & kultur:

– Fastlagsjippo: Fastlagstisdagen är den 21 februari, ingenting har ännu hörts av de
andra föreningarna, men vi tar en aktiv roll och hör oss för. Tillställningen börjar kl.
18.30.
– Höstdans 2012: Preliminärt datum är den 13 oktober. Preliminärt bokas San Marino & Linda.
– Föreningens 110-årsjubileum firas med officiell fest på föreningens födelsedag
lördagen den 19 maj kl. 16.00. Den officiella festen innehåller programinslag så som
musik, sång, premieringar och historisk tillbakablick. På förmiddagen sker uppvaktning
vid föreningens grundare Hjalmar Gustafssons grav.
– Jubileumsfest modell ”Brakafest” med middag och underhållning ordnas lördagen den
27 oktober.
– Jubileumskommittén arbetar vidare med programplaneringen i samarbete med
styrelsen.

§ 15 Idrott och motion samt isplansärenden:

– Isplanen är i skrinnbart skick från och med idag 15.1.2012.
– Skidspårsgänget är i beredskap att inleda spårdragandet så fort det kommer lite mer
snö. I första hand görs ett kort spår t.ex. vid fotbollsplan.
– Sopploppet ordnas den 26 februari om vädret så tillåter. Deltagaravgiften är från och
med i år 10 euro (5 euro för under tolvåringar).
– Vargspåret ordnas den 4 mars om vädret så tillåter.