Protokollplock 10/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 8 november 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 153 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 5.10 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte
– 6.10 Johan deltog i Sibbo Ungdomsförbunds styrelsemöte
– 9.10 Johan deltog i Nyländsk Afton på Savoy i Helsingfors
– 14.10 Höstdanstalko i Wessmansalen från kl. 18 med ca 10 deltagare
– 15.10 Höstdanstalko i Wessmansalen från kl. 11 med ca 8 deltagare
– 15.10 Höstdans i Wessmansalen – besökarmässigt och ekonomiskt säkert den mest lyckade dansen på många år. Överlag en trevlig afton med god stämning.
– 18.10 bowlingsutfärd till Träskända med 14 deltagare
– 19.10 Johan deltog i frågesportsfinalsplanering i Helsingfors kl. 14-16
– 23.10 Frågesportsfinal på Kommunalhuset i Nickby kl. 15, vi stod för en avgörande del av arrangemanget. Iordningsstälande skedde mellan 12-15 och även efterstädning. Över hundra personer deltog i finalen. Föreningens juniorlag placerade sig 5:e i finalen och knattelaget landade på en 6:e plats.
– 26.10 Stefan deltog i Vargspårskommitténs möte. Vargspår blir det 4 mars 2012.
– 28.10 Micaela, Karola och Johan planerade seminarieprogram hos ordförande.
– 29-30.10 Planeringsseminarium på Runsala Spa med 12 deltagare. Till seminariets resultat återkommer vi i samband med ett senare möte.

§ 154 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– SUF-höstmöte 10.11.2011 kl. 19.00: Cecilia och Micaela deltar
– Nylands Svenska Ungdomsförbunds höstmöte 16.11.2011 kl. 18.00: Johan deltar

§ 155 Is-/sandplansärenden:

– Det har gallrats och röjts kring isplan och fotbollsplanen.
– Vi siktar på att installera något stadigt plast i de gamla fönsterbågarna, för att erbjuda bättre vindskydd i omklädningstaket.

§ 156 Sekreteraren:

– Möteskallelsen till höstmötet publicerades i BBL 8 november och publiceras i Sipoon Sanomat den 10 november. Höstmötet hålls 17 november kl. 19 på Viljan.
– Verksamhetsplanen för år 2012 genomgicks och godkändes att föras vidare till höstmötet.

§ 157 Ekonomi:

– Höstdanssponsorer: Aktia och Skogster har betalt till Aktia, de övriga inbetalda till Andelsbanken. 450 euro inflyter ännu inom kort.
– Höstdansresultat: inte ännu helt färdigt, men det uppskattade resultatet ligger på ca plus 3300 euro.
– Elisa har meddelat att man börjar ta betalt för pappersfakturor. Vi beslöt att föreningen går in för e-fakturor från Elisa.
– Fotbollsplanshyror har det inlutit 120 euro, Cecilia och Stefan fortsätter med indrivningen.
– Styrelsen godkände budgeten att föras vidare till höstmötet.
– Sparbanksstiftelsen har beviljat ett bidrag för fönsterrenoveringen, summan är tillsvidare okänd, men Micaela deltar i utdelningstillfället nästa veckas måndag.

§ 158 Fastighet:

– Tidpunkt för fönsterrenovering: Leveranstiden är ca 6 veckor från det att vi ger klartecken. Med beaktande av bokningsläget och föreningens verksamhet så skulle bytet måsta ske under tiden 23 januari – 2 februari eller 12 februari – 26 februari. Ordförande och uthyrningsansvariga koordinerar slutlig tidpunkt.

§ 159 Barn & ungdom:

– Julfestprogram och övningstider: Julfest 27.11 kl. 15: Den Goda Viljan uppträder, Adelina spelar någonting ev. med Maria. Luciaföljet övar onsdag 16.11 kl. 18 och torsdag 24.11 kl. 18. De äldre barnen träffas samma tid för att planera eget program. Julgransklädning den 24.11, Stefan Lö. donerar en gran. Micaela skaffar det som behövs från partihandeln. Mona ordnar med jultårtor från K-affären. Den traditionella julgubben vidtalas.
– Filmkväll blir det tisdagen den 22.11 kl. 18-20.
– Julpyssel ordnas på självständighetsdagen 6.12 kl. 17-19.

§ 160 Idrott och motion:

– Bordtennismästerskapet ordnas senare på våren istället för i januari. Preliminärt datum 14 april kl. 10.
– Hem och skola förfrågan om bidrag för innebandy salhyra i allaktivitetshallen. Konstaterades att vi redan har en innebandytur i skolcentrum torsdagar och att vi nu inte i detta skede stöder deras tur.

§ 161 Program & kultur:

– Fakturan från Svenska teatern (Kristina från Dufvemåla) har betalts (ca 3300 euro) och drivs nu under hösten in av de som skall delta i teaterresan.
– Teaterresa till Fallåkers Hett om öronen ordnas den 21 januari kl. 16. Ett litet antal biljetter (4 st) finns kvar.
– Materialet från planeringsseminariet kommer att genomgås vid ett skilt möte. Det som i alla fall är klart och vilket bör noteras är att 19 maj är spikat för jubileumsfestligheter. Ordförande uppvaktade Karola och Johan som tack för deras insatser i samband med och inför planeringsseminariet.

§ 163 Övriga ärenden

– Styrelsen 2012: Johanna B har undanbett sig omval. Vi bör ordna med någon som kan väljas i stället för henne.
– Föreningen hedrar minnet av sin tidigare ordförande Ole Wickström med en minnesadress.