Protokollplock 8/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 8 september 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona

§ 121 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 11.8 Styrelsen sammaträdde hemma hos Mona Stjernberg då Viljan var uthyrd.
– 14.8 Traditionellt föreningsmästerskap i stövelkastning med 20 deltagare. Aningen
färre deltagare än tidigare år, främst beroende på att det inte fanns någon Byafest
att städa undan före mästerskapet. Till nästa år bör vi fundera på om upplägget
bör ändras. Segrare i de olika klassarna var:
o Flickor under 7 år: Mia Majander (3,90)
o Pojkar under 7 år: Tobias Krogell (2,80)
o Flickor under 12 år: Katrina Saarinen (11,90)
o Pojkar under 12 år: Nico Koski (7,20)
o Damer: Emma Hakala (17,10)
o Herrar: Niclas Tåg (19,70)
– 24.8 Vivan W uppvaktades med anledning av bemärkelsedagen i maj.
– 25.8 Johan deltog i NylSvUf:s styrelsemöte i Helsingfors
– 1.9 Cecilia och Johan deltog i SUF:s styrelsemöte
– 2.9 Johan deltog i planeringen av UF-rörelsens 125-årsjubileum i Åbo
– 2-3.9 Johan representerade föreningen på Föreningsfestivalen i Åbo

§ 122 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– Micaela, Cecilia och Johan deltar som platsvisare på SUF-marknaden i Nickby
söndagen den 25.9 från tidig morgonnatt.
– 15.10 seminarium Mot gemensamma mål på Hansas
– 10.11 SUF höstmöte
– 16.11 NylSvUf höstmöte
– Noterades att det skulle vara bra att SUF slår fast platsen för
frågesportsuttagningarna.

§ 124 Sekreteraren:

– Möteskallelsen till höstmötet skall publiceras senast 10 november. Höstmötet hålls 17 november kl. 19 på Viljan.

§ 125 Ekonomi:

– Erhållna kommunala bidrag: Allmänt bidrag 550 euro, idrottsföreningsverksamhet på
byföreningsnivå 1345,50 euro samt för motionsidrott 980 euro.
– Fotbollsplanens hyror bör krävas in
– Öllovet är inte ännu inlämnat. Cecilia ordnar detta under nästa vecka.
– Aktuella bidragsansökningar: Sparbanksstiftelsen deadline 30.9 (fönster),
Kulturfondens renoveringsbidrag samt Kotiseutuliitos renoveringsbidrag torde också bli aktuella.
– Redovisning bör göras för tidigare beviljade bidrag.

§ 126 Fastighet:

– Putsning av takrännorna på Viljan: Beijar har liften sönder men han föreslog
Hitsauspalvelu Söderström som skulle ställa upp för en kostnad på ca 80 euro (50 euro för liften, 30 euro/h för arbetet). Pia fortsätter arbeta med detta.
– Mona har skött om att nya takrännor till uthuset har skaffats. De monteras upp tids
nog.
– Fyra företag har kontaktats för nya fönster till Viljan. Tiivi, Tiimi och Skaala har besökt
Viljan och inkommit med offerter. Tiivi erbjuder fönster till sminkrum, köksfönster,
vaktmästarbostad, tambur och trappfönster samt stora salens fönster (11 fönster) inkluderande allting (även bortförsel av de gamla fönstrena om man så önskar). Tiimis offert har inte ännu kommit. Skaala erbjuder ungefär samma uppsättning som Tiivi. De gamla fönstrena kan säljas eftersom
gammalt glas är efterfrågat. Styrelsen beslöt att vi går in för att byta samtliga fönster
nu på en gång (förutom lilla salen som sköts som ett skilt projekt).
Fönsterarbetsgruppen får fullmakt att välja mellan offerterna i den här
storleksordningen. Installation föreslås i början av nästa år.
– Johan har ordnat en ersättande fjärrkontroll till videoprojektorn eftersom den
ursprungliga försvunnit.

§ 127 Barn & ungdom:

– 27.9 filmkväll med barnvänliga filmer från kl. 18.
– 18.10 bowling med transporthjälp av föräldrar.
– 4.11 Halloween-disco kl. 18-20.
– Julpyssel i december

§ 128 Idrott och motion:

– Hjärtlunk 2 oktober med start kl. 11 från sandplan i Borgby. Micaela har beställt allt
material, men Stefan får ordna med övrigt praktiskt.

§ 129 Program & kultur:

– Den Goda Viljan: kören träffades den 29.8 samt den 5.9. Kaisa Karppinen har efter
nogsamt övervägande nu lovat ställa upp som ny ledare för kören. För tillfället har
kören ca 8 medlemmar. En rekryteringskampanj planeras.
– Höstdans 15.10: Planeringsgruppen har sammanträtt en gång och satt igång med
arbetet. För tillfället pågår sponsorinsamling, men flera sponsinsamlare är vamt
välkomna. Biljettmall finns gjord samt en offert på annonser till BBL har erhållits.
Nästa dansmöte hålls nästa vecka.
– Planeringsdag 29.10: Olika offerter och ideér har insamlats. Beslöts att vi väljer
Ruissalon Kylpylä (Runsala Spa) i Åbo. Karola bokar för 24 personer och
marknadsföringen inleds omedelbart. Mona är i kontakt med Packalens buss.