Protokollplock 6/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 7 juni 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Adelina, Stefan

§ 88 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 11.5 Serieterränglöpning
– 12.5 Micaela deltog i SUF-dansmöte
– 12.5 Johan deltog i SUF-styrelsemöte
– 13.5 Terränglöpningsmästerskap med 10 deltagare
– 28.5 Johan deltog i planeringsgruppen för UF-rörelsens 125-årsjubileums möte
– 28.5 Verksamhetsberättelser och Byablad kördes ut i postlådorna

§ 89 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– SUF-dans: Johan har beställt armband, Sparbanksstiftelsen/Aktia sponsorerar.
Turlistor för talkon och dansafton fylls i.
– UF-framtid rapporten har sammanställts och skickats till föreningarna för
utlåtande. Kommentarer skall skickas senast 31.8 till FSU. Vi återkommer till detta
senare, styrelsen kan bekanta sig med rapporten på FSU:s webbsida.
– Nyländsk afton ordnas i år på Savoy-teatern i Helsingfors den 9.10 kl. 17.

§ 91 Sekreteraren:

– Verksamhetsberättelsen har tryckts färdigt på Silverprint och delades ut i slutet av maj tillsammans med medlemsfakturorna.

§ 92 Ekonomi:

– Kommunen har betalat 250 euro i fastighetsbidrag samt för underhåll av isplan,
skidspår och fotbollsplan 4900 euro.
– Sparbanksstiftelsen har betalat 1000 euro bidrag för de märkbara kostnaderna för
upprätthållande av isplan och skidspår.
– Uppföljningen av hyresinbetalningar bör aktiveras. Det är viktigt att i god tid skicka
påminnelsefakturor.

§ 94 Fastighet:

– Fönsterofferter begärs in under sommaren
– Vaktmästaren har skaffat gift för bekämpning av ogräs på nedre parkeringen.
– Georg har fört alla föreningshusets brandsläckare på kontroll, inga behövde förnyas i
år.
– Utlåtande om planutkast: Kommunen önskar utlåtande om planutkastet för Borgby
delgeneralplan före 1 augusti. Åtminstone bör vi påpeka sandplanens och lekparkens
existens.

§ 95 Barn & ungdom:

– Nylands Svenska Ungdomsförbunds frågesport 2011: I och med att vårt seniorlag segrade i fjol kommer finalen i år att ordnas i Sibbo. Årets final blir den 23 oktober och hålls på Komu i Nickby. Johan har bokat utrymmena. Lokalförbundens uttagning hålls den 3 oktober.
– Diskussion om teaterresa till Grease på Lurens. Konstaterades att sommaren kan vara lite problematisk med tanke på att folk inte vill binda sig till datum långt på förväg under sommaren. Pia forskar lite i olika alternativ.

§ 96 Idrott och motion:

– 3-sockenloppet 8.6: Nya diplom har tryckts, kartor finns utskrivna, grillen kommer och korven är i kylen på Viljan. Pia krattar på sandplanen före kvällen. Allt är under
kontroll och sköts på traditionellt sätt. Saftstationen kommer att vara placerad lite mer
mot Hertsby. Skepparsvägen har fått ny grov sand och kan vara svårcyklad, så
eventuellt ändras den kortaste rutten så att den går med asfalten till Borgå rån och
tillbaka samma väg.
– Bisamatchen 15.6: Bullorna är i frysen. Stefan La. arbetar på lagbildningen och det ser lovande ut. Lauri Lehvonen kommer att vara domare. Kalkningen/målningen är ännu oklar, kommunen ställer inte upp utan armvridning i alla fall. Stefan talar ännu med Tomi om det skulle vara möjligt mot betalning, kosta vad det kosta vill. Speltid 2×25 minuter. Stefan kommer inte att vara på plats under själv Bisamatchen, men vidtalar Nicke T för att det inte skall råda fullständig yrsel.
– Prisutdelning i Bisamatchens paus: Priserna är beställda och färdiga senast på tisdag nästa vecka, Pia söker dem från Borgå.
– FC Eagle kommer inte att träna på planen, utan endast spela sina matcher där. Så för tillfället är tisdag och fredag kvällar lediga.

§ 97 Program & kultur:

– Planering av 110-årsfestligheterna fortsätter under sommaren utanför ordinarie
mötestid