Protokollplock 4/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 7 april 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona

§ 56 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 6.3 Vargspår i soligt och vackert väder. Besökarantalet till belåtenhet, alla varor
räckte bra till. Ordförande har antecknat åtgången för såväl Sopplopp som
Vargspår. 167 startade från Viljan vilket var en liten ökning från föregående år.
– 7.3-24.3 WC-renovering på föreningslokalen Viljan. Eldsjälarna som arbetade
under hård tidspress förtjänar en stor eloge och en ihågkomst vid senare skede.
Dessutom har Mona ställt upp alla kvällar med markservice. Utöver det skall vi
komma ihåg övriga som ställt upp i projektet. Budgeten för renoveringen torde
hålla och eventuellt till och med underskridas. I praktiken förnyades allt förutom
värme-elementen. Slutresultatet var till stor belåtenhet.
– 8.3 Fastlagsjippo på isplan i traditionell stil. Denna gång ingen snöskoteråkning,
vilket väckte lite blandade känslor. Deltagarantalet var aningen mindre än tidigare.
– 9.3 Johan deltog i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelsemöte.
– 17.3 Suf dansmöte, Micaela deltog
– 17.3 Suf styrelsemöte, Cecilia och Johan deltog
– 30.3 Nylands Svenska Ungdomsförbunds vårmöte, Johan representerade
– Isplanen var i skrinnbart skick under den rekordlånga perioden 26.11.2010 –
2.4.2011.
– Även skidspåren var skidbara fram till den 2.4.2011 (sista prestationen i häftet är
antecknad då). Första gången kördes skidspåren upp 9.12.2010. Snöskotern har
idag förts på vårservice. Talkotimmar för spårdragning noterades enligt följande:
B-C 173h, Timo 43h och Stefan 15h – totalt 231 timmar. Bensin har det gått åt ca
920 liter.

§ 57 Sibbo Ungdomsförbunds/Nylands Svenska Ungdomsförbunds meddelanden:

– Suffens vårmöte hålls 19 april kl. 19. FSU och NylSvUf gästar mötet med sin
Soppturné. Föreningarna tillfrågas även om intresset för en hygienpass-kurs
och/eller grundkurs för ordningsvakter. Konstaterades att vi åtminstone är
intresserade av att avlägga hygienpass.
– Sommardans 1.7 med orkestrarna Wilsson och Esme & Co. Föreningen skall ha fem ordningsvakter som skall anmälas per 19 april. Utöver ordningsvakterna skall vi ha tio biljettförsäljare.
– Till kännedom kan noteras att Johan deltar som suppleant i arbetsgruppen för Ufrörelsens 125-årsjubileumsår. Såväl ordinarie som suppleanter deltar i planeringsmötena.

§ 58 Is-/sandplansärenden:

– Kostnader för den nu avslutade sässongen är i dagsläget:

o El-kostnader: 517,90
o Anskaffningar: lamppa 28,40 euro, diverse 65,69 euro,
o Övriga utgifter: målning 71,90 euro + 67,00 euro
o Kostnaderna för plogningen finns inte ännu, men de är säkert omfattande.

§ 59 Sekreteraren:

– Verksamhetsberättelser trycks ca 250 st i fyrfärg så fort som möjligt. Gärna betydligt
tidigare än de senaste åren.

§ 60 Ekonomi:

– Skidloppens ekonomiska resultat är ännu osummerade tillsvidare.
– Svenska kulturfonden har beviljat föreningen ett bidrag på 2000 euro för
verksamheten.
– Evenemax: bör observeras att man inte får beställa annonser direkt från Borgåbladet
utan de bör gå genom Evenemax för att man skall beviljas annonseringsrabbatten.

§ 61 Fastighet:

– Det är ganska många bokningar av Viljan gjorda för inkommande sommar. Jämför
man med ifjol är de flera till antalet.
– Fönster: Stefan Lö. har beställt nya ytterkarmar till lilla salens fönster av en
hantverkare som har tillgång till den ursprungliga tillverkarens apparatur och mallar.
Utöver det finns det två fönster i stora salen och fyra mindre fönster som behöver
bytas ut. En offert för dessa bör inbegäras från olika leverantörer. Målet är att kunna
byta ut fönstren till våren 2012.

§ 62 Barn & ungdom:

– Påskpyssel onsdag 13 april kl. 18-20. Reklam görs i skolan och på anslagstavlorna.
– Påskhäxträff 23.4 kl. 11.00. Storhäxorna är på plats. Traditionellt program och
servering.
– Valborgsdisco 28.4. Funktionärsföräldrar kontaktas. Buffé finns ganska långt färdigt.

§ 63 Idrott och motion:

– Skidprestationshäftet med många prestationer har inhämtats. Utlottning av vinster
sker efter mötet. Senare räknas det lite statistik utgående från prestationerna.
– Vi funderar på hur huvudskoterföraren avtackas på lämpligt sätt.
– Serieterränglöpningar: 2.5, 4.5, 6.5, 9.5, 11.5 kl. 18:30, mästerskap 13.5 kl. 18:30.
Stefan koordinerar det praktiska med banor och övriga arrangemang.

§ 64 Program & kultur:

– Café Viljan inkommande söndag 10.4 kl. 15.00: Torrkakor, muffins och lotterivinster
finns. Patricia B spelar några pianostycken och ackompanjerar Den Goda
Viljan. Adelina har fått förhinder. Cecilia och Johan kokar kaffe och te.
– Vi har 50 stycken biljetter reserverade till Kristina från Dufvemåla 31.3.2012.
Biljetterna kostar 62 euro per styck (exkl. transport). Tio av biljetterna har redan gått
åt.
– Planering av föreningens 110-årsfestligheter: 19 maj är lämpligen en lördag så
någonting bör ordnas då. Antagligen blir det bäst att dela upp festligheterna på flera
olika tillfällen under året. Hur som helst bör festligheterna planeras grundligt och
ingående vilket naturligtvis kräver ett planeringsseminarium. Förslag är 29-30 oktober
2011. Utöver detta krävs det en arbetsgrupp och inledande planering. Vi återkommer
till detta vid nästa möte.