Vårmöte

Vårmöte på arbetsfältet

Årets vårmöte samlade relativt många deltagare denna gång. Dels berodde det nog på att vi fick en del draghjälp från talkofolket. På mötet avhandlades stadgeenliga ärenden så som godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut. Småningom publiceras verksamhetsberättelsen även här på nätet och delas som vanligt ut till alla medlemmar.