Protokollplock 1/2011

Anteckningar från styrelsemötet den 12 januari 2011

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona, Adelina och Stefan

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 9.12 Kördes skidspåren upp första gången och sedan dess har spåren varit öppna. Det finns en 10 km och 20 km rutt samt ruttkartor längs med rutten. Ett prestationshäfte sätts också upp inom snar framtid. Många har uttryckt sin tacksamhet över spåren.
  – 8.1 Teaterresa till Svenska Teaterns uppsättning av Fanny & Alexander med 28 deltagare.
 • SUF/NSU meddelanden:
  – SUF har dans- och styrelsemöte imorgon 13.1.2011.
  – NSU har styrelsemöte 19.1.2011. Chistoffer ”Putte” Isaksson har börjat som ny verksamhetsledare på NSU.
 • Is-/sandplansärenden:
  – Isplanen har varit i flitigt bruk. En lampa har gått sönder, men skall bytas ut inom kort.
 • Sekreteraren:
  – Texterna till verksamhetsberättelsen skall skickas till sekreteraren per den 31 januari.
  – Vårmöte blir det den 22 mars 2011 kl. 19.00
  – NSU-affischer skall fortsättningsvis tryckas upp. Sekreteraren försöker bereda tid.
 • Ekonomi:
  – Noterades att Viljans senaste elräkning var förvånansvärt stor. Vi följer med läget lite extra noggrant under våren.
 • Fastighet:
  – Köksinventering måndag 24.1 kl. 18.00.
  – WC renoveringen inleds den 7 mars, och Viljan är stängd för övrigt bruk ca 2 veckor framåt från det.
 • Barn & ungdom:
  – Vårens program är under planering: bland annat lågstadiedisco och pyssel finns på förslag. Pia och Adelina håller ett skilt planeringsmöte inom snar framtid. Program och datum koordineras också med skolan så att de inte överlappar varandra.
 • Program & kultur:
  – Fastlagsjippo på isplan i samarbete med de övriga byaföreningarna ordnas tisdagen den 8 mars från kl. 18.30. Jippot planeras närmare av byafeskommittén nästa vecka.
  – Café Viljan söndagen den 10 april, preliminärt kl. 15.
  – Höstdans 2011: Enligt de uppgifter Mona fått av Gustafsson så skulle oktober lämpa sig bäst för dans. Datum föreslås till 15 oktober. Orkester i stil med San Marino & Linda.
  – Pia utreder möjligheter och kostnader till danskurs under våren.
 • Idrott och motion:
  – Skidningar: Sopplopp 27.2, startavgift 8/5 euro. Start mellan kl. 9 och 11. Vargspår 6.3.
  – Skidspårsarrangemang: En del av rutten har lite ändrats på grund av markägarens önskan, men i övrigt är banorna de samma som tidigare.
  – Snöskovandring ordnas gärna om det passar för Marianne och Timo.
  – Föreningsmästerskap i skidning: lördag 29 januari kl. 11. Samling/start vid fotbollsplanens parkering.
  – Vargspårsmöte 25 januari. Stefan deltar.
  – Bordtennismästerskap 23 januari kl. 11.
 • Övriga ärenden
  – Noterades att föreningen fyller 110 år lördagen den 19 maj 2012. Jubileet bör planeras redan under detta år.
 • Följande styrelsemöte hålls den 7.2.2011 klockan 18.30 på Viljan.