Protokollplock 8/2010

Anteckningar från styrelsemötet den 9 september 2010

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Pia, Mona och Pata

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  – 12.8 Johan deltog på Nylands svenska ungdomsförbunds styrelsemöte
  – 13.8 Byafesttalko på sandplanen med väldigt många deltagare.
  – 14.8 Den 20:e Byafesten ordnades med flera hundra deltagare. Konceptet med Ismo som skötte om saltig mat och dryck var bra. Programinslagen och dansen var riktigt lyckad. På lördag förmiddag hölls även talko på sandplanen med tältuppsättning och dylikt.
  – 15.8 Undanstädningstalko efter Byafesten, med lite färre deltagare.
  – 15.8 Stövelkastningsmästerskap med 35 deltagare. Segrare i de olika klasserna var Lisbeth Marttala, Stefan Majander, Katrina Saarinen, Samuel Jumppanen, Anna Lillqvist och Myrsky Alatalo.
  – 24.8 Johan deltog i förhandling om Nylands svenska ungdomsförbunds temporära skötsel samt ekonomi på FSU:s kansli.
  – 2.9 Suffen hade styrelsemöte, vi hade ingen representant på plats.
 • SUF/NSU meddelanden:
  – SUF-marknad i Nickby 26.9: Vi ställer upp med tre stycken platsvisare från 05.30. Micaela, Cecilia och Johan ställer upp som förut. Cecilia kan tänka sig att vara ordningsvakt fram till kl. 12. Johan deltar i rutritningen på lördag 25.9 kl. 14.
  – NSU Frågesport: Lokala uttagningstävlingar måndagen den 25 oktober kl. 19.00 (anmälningar senast 19 oktober till lokalförbundet). Vi försöker bland annat få vårt segrarlag från ifjol att ställa upp igen. Landskapsfinal är 7 november i Tessjö. Riksfinal i Helsingfors 13 november.
 • Is-/sandplansärenden:
  – Utslätningen av planen: sista budet är att utslätaren är sjukledig. Antagligen blir det någon annan som riktigt i dagarna utför arbetet. Utjämningen görs med väghyvel. Slutligen körs ännu en yta av finare sand ut på planen.
  – Lamporna är ännu outbytta. Dessutom skulle det behövas ett röjningstalko, för det har vuxit ganska fast igen.
  – Pata gör kopior av nyckeln till pumphuset och ser till att värmen är på i pumphuset sen när det blir kallare tider.
  – När rinken nu sätts upp på nytt så kommer den nog antagligen inte att tas ner på många år. Det gör att planen inte kan hyvlas så man får fundera på andra lösningar för utjämning och ogräsbekämpning.
  – Man bör fundera på en eventuell konståkningskurs inkommande sässong.
 • Sektionerna:
  – Byafestredovisningen är ännu på hälft. Resultatet ser ut att ligga omkring plus minus noll. Cecilia återkommer med en mer detaljerad uträkning inom snar framtid. Ett avslutande möte skall hållas.
  – Höstdansens diverse lovansökningar skall undertecknas och lämnas in.
  – Fotbollsplanens hyra: Sibbo-Vargarna skall faktureras för hyran av fotbollsplanen. Cecilia kontrollerar uppgifterna med N Tåg.
  – Anhållan om kommunalt bidrag för fastighetsskatten lämnas in.
  – Föreningen har erhållit kommunala bidrag: motionsidrott 1020 euro, allmänt för idrottsverksamhet 1054 euro.
  – En del uthyrningar för nästa år har redan slagits fast. Vi kommer även att finnas med på föreningshus.fi en ny webbtjänst i FSU:s regi där föreningslokalerna marknadsförs.
  – Köksskåpen skall städas vid tillfälle.
  – En palaver hålls för att slå fast vaktmästaruppgifterna i skriftlig form.
  – Hjärtlunken 3.10 kl. 11 i Hertsby-terräng. Uppgifterna är anmälda till kommunen. Stefan utreder rutten.
  – Höstdans 9.10: Kommer närmare med stormsteg. Arbetsgruppen håller möte måndagen den 13.9 kl. 19.00. Johan hjälper till med affischer och biljetter. Vi bör utreda hur Högtryck övernattar och även övriga praktiska arrangemang. Reklam, sponsorer och lov är det som är mest aktuellt.
  – Diskussion om teaterresa till Svenska teaterns Fanny och Alexander. Kollas upp när det finns plats för 30-40 åskådare. Eventuellt blir det först på nästa års sida.
  – Nyländsk afton i Borgå 16 oktober från kl. 17 i Borgå idrottshall.