Byafesttalko

Ett mycket välbesökt talko inför Byafesten ordnades den 13 augusti. Byafesten har ordnats så många gånger att de flesta vet av sig själv vad som skall göras, så allt förlöpte mycket väl.

En Byafest ryms i princip på ett traktorsflak…