Fler bilder från Sopploppet

Många deltagare betyder många bilar...

Ordförande kompletterade ännu med några bilder från dagens Sopplopp, sett ur en lite annan vinkel. Följ även med rapporteringen i lokaltidningarna Borgåbladet och Sipoon Sanomat som bevakade loppet.