Protokollplock 1/2009

p1060186

Styrelsen samlades till konstituerande möte den 20 januari 2009.

Närvarande var: Micaela, Karola, Johan, Eva, Laura, Jeanette och Mona.

|

 • Styrelsen för år 2009 konstituerades enligt följande:
  Ordförande Micaela Oljemark (av föreningsmötet vald)
  Viceordförande Karola Manninen
  Sekreterare Johan Isaksson
  Ekonom Cecilia Granqvist
  Fastighet Johan Isaksson
  Barn & ungdom Laura Englund och Eva Englund
  Program & kultur Monica Stjernberg och Jeanette Saarinen
  Idrott & motion Stefan Majander
  Infosektionens uppgifter sköts av styrelsen i samråd.
 • Anmälningsärenden:
  – 8.1 Suf-dansmöte enligt traditionellt manér, Micaela deltog. Nästa möte 25.3.
  – 12.1 Cecilia och Johan på SUF konstituerande styrelsemöte.
  – 13.1 Johan deltog i NylSvUf:s konstituerande styrelsemöte.
  – Byabladet 1/2009 delades huvudsakligen ut vecka 3.
 • Föreningens målsättning under året 2009:
  –    Föreningslokalen Viljan fyller hundra år vilket uppmärksammas under året. Styrelsen lägger vikt vid att följa den uppgjorda verksamhetsplanen och särskild vikt vid att följa den fastställda budgeten.
 • Texterna till verksamhetsberättelsen skall lämnas in till sekreteraren i slutet av januari.
 • Vårmöte ordnas 24.3 kl. 19.00 på Viljan.
 • Höstdansresultatet visar ett skapligt överskott. Lite vidare utredningar bör ännu göras för att få fullständig klarhet. Jeanette efterlyste även det slutliga byafestresultatet.
 • Isplanen: Planaktivisterna har varit aktiva angående olika investeringar till isplanen. Nu har det införskaffats två stycken nya mål enligt moderna former och standarder. Priset för målen blev 841 euro. Lamporna till planen torde vara inköpta igår. En ny vattenslang har införskaffats eftersom den före detta uppenbart inte var menad för vinterbruk. Den nya skall nu vara rätt enligt alla normer.  Styrelsen önskar påminna att beslut om inköp bör förankras i styrelsen på förhand.
 • Köksinventering: En del köksutrustning har försvunnit i samband med uthyrningar sedan senaste inventering, så det är dags för en ordentlig köksinventering igen. Beslöts att ordna inventeringen söndag 25.1 kl. 11.
 • Tjej- och actionkväll onsdag 21.1 respektive torsdag 22.1.
 • Påskhäxträff lördag 11.4 kl. 11.
 • Den 25 april barnfest ca kl. 14-16 med trollkarl, musik, lekar och övrigt program.
 • Teater på Fallåker 31.1. Samtliga biljetter har sålts, efter en lite trög start. Branddepån är ok som startplats.
 • Höstdans ordnas den 3 eller 10 oktober beroende på saltillgång och orkester. Denna gång tänker vi utreda om Wessmansalen kunde vara en lämpligare plats. Orkester t.ex. Högtryck eller San Marino & Linda.
 • Övrigt program under året: 14 november firas Viljans 100 årsfest med en sits. Ingen vårhippa ordnas i år, men eventuellt ett ”knakudisco” för ”vuxna” på våren om vi får det inklämt i tidtabellen
 • Byafesten är ett stort frågetecken. Ekonomin är svår att få att gå igenom med det upplägg man hade förra året.
 • Fastlagsjippo 24.2 kl. 18.30 – jägarna är årets sammankallare. Eva och Laura påminner dem om det. Arrangemangen säkert högst traditionella.
 • Pingismästerskap inkommande lördag 24.1 kl. 10. Kollas med Stefan att vi får ett nytt nät (äntligen!) tills det.
 • Vinterskidningar: planerat är sopplopp 22.2 och vargspår 1.3. Vargspårskommittén har möte 28.1, Stefan försöker delta i det mötet. Snöläget gör ju att man nu inte riktigt tror att det blir skidlopp denna säsong.
 • Byablade 2/2009 utkommer i mars och innehåller aktuell information om vårens aktiviteter.

Följande styrelsemöte hålls den 18.2 klockan 19.00 på Viljan.