Hockeyrinken i Borgby

Borgby friluftscentrum

Borgby friluftscentrum

Sibbo kommun donerade den gamla Tallmo-rinken till föreningen på hösten. Rinken utgör ännu en förbättring i det utbud av friluftsaktiviteter som kan bedrivas i byns centrum. Föreningen tackar kommunen för donationen samt alla aktivister som offrat många timmar på att rigga upp rinken.

Den för oss nya rinken uppmonterad

Den för oss nya rinken uppmonterad