Protokollplock 10/2008

Anteckningar från styrelsemötet den 17 december 2008.

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Jeanette, Mona och Thomas.

 • Mötet började med att styrelsen uppvaktade Karola Manninen med anledning av att jämna år stundat.
 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  –    Johan har deltagit i Nylands svenska ungdomsförbunds extra styrelsemöten den 7.11 och 26.11 samt i ordinarie styrelsemöte och höstmöte den 12.11.
  –    Från och med nästa år är Johan ordinarie medlem i Nylands svenska ungdomsförbunds styrelse och ersättare i Finlands svenska ungdomsförbunds styrelse samt ordinarie medlem av FSU:s strategigrupp.
  –    Cecilia har deltagit i SUF-dansmöte 10.11. Ersättningen för talkotimmarna har kommit in på konto.
  –    Den Goda Viljan uppträdde 13.11 på Lampetas på Sibbo Marthaförenings höstmöte.
  –    Cecilia och Johan har deltagit i Sibbo Ungdomsförbunds höstmöte 19.11.
  –    Johan deltog i Nylands svenska ungdomsförbunds julglögg den 9.12.
 • Nästa års SUF-dans kommer att ha Kivikautiset och Gents som artister.
 • Danssponsorerna och övriga samarbetspartners har fått julkort.
 • Isplanen: Två talkon har hållits för att bygga upp rinken. Små justeringar återstår ännu, men i det stora hela är det färdigt. Krogell är villig att sköta snöplogningen. Fyra av lamporna skall bytas till ny modell, kostnad blir ca 500 euro. Thomas ordnar med lampor och nya nät.
 • Eva och Laura meddelar per e-post: Nästa tjejkväll planeras till 21 januari och actionkväll den 22 januari. Fredagen den 13 februari hålls preliminärt ett disco för barn i lågstadieålder (i alla fall under februari/mars).
 • Timo S kan ställa upp och hjälpa till med utjämningen för skidspår och eventuellt också skidspår.
 • Bordtennismästerskap lördagen den 24 januari kl. 10. Thomas koordinerar med Stefan M. Bör kollas att utrustningen är i skick!
 • Teaterresa: 31.1 till Fallåker. 20 euro per deltagare inkl. biljett och resa. Bussen startar 14:45 från branddepån.  För tillfället ca 17 anmälda.
 • östdans 2009: Datum för Borgås dansgala bör kollas, Mona kontaktar Gustafsson. Vi siktar i alla fall på att tidpunkten skulle vara ungefär den samma som tidigare.
 • Byablad nummer 1/2009: Utkommer i medlet av januari. Innehåller information om ”nya styrelsen” och övriga aktualiteter.
 • Ordförandetomten uppvaktade styrelseledamöterna.

Följande styrelsemöten hålls den 20.1.2009 klockan 18:30 på Viljan.