Protokollplock 7/2008

Ett urval från styrelsemötet den 3 september 2008

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Eva, Laura och Jeanette

 • Anmälningsärenden: (datum och händelse)
  –    9-10.8 kören Den Goda Viljan besökte Estland och Kuusalu. En riktigt lyckad resa med bra innehållsrikt upplägg. Ett uppträdande hölls på söndagen. En inbjudan till Den Goda Viljans 10-årsjubileum år 2010 framfördes.
  –    15.8 Byafesttalko med rätt få deltagare.
  –    16.8 Stövelkastningsmästerskap med 37 deltagare. Tidpunkten var inte helt optimal, önskemål framfördes att stövelkastningen hålls som en egen tillställning ex. på söndag.
  –    16.8 Byafest – denna gång som familjefest. Regnigt väder vilket säkert inverkade på deltagarantalet en aning. Uppskattningsvis ca 200 besökare. Det lokala bändet Retroband förtjänar ett speciellt omnämnande för sitt fina framförande.
 • Nickby marknad 28.9. Johan ställer upp för rutritning på lördag. Micaela, Cecilia och Johan ställer upp som platsvisare på söndag väldigt tidig morgon.
 • Föreningens höstmöte hålls den 20.11 kl. 19.00.
 • Indrivningen av medlemsavgifter hade en viss effekt, men fortfarande finns det en del obetalda.
 • Kuusaluredovisning: Micaela har lämnat in ansökan om vänortsbidraget (14×35 euro) till kommunen.
 • Kommunala bidrag: Ungdomsverksamhet, allmänt bidrag 700 euro (500 euro året före), idrottsverksamhet på byaföreningsnivå 1100 euro (855 euro året före), vilket var så mycket vi sökte.
 • Avfallstransporten från Byafesten konstaterades vara ganska dyr, ca 85 euro. Men valmöjligheterna är rätt få.
 • Öl-lovet till höstdansen har kommit och är OK. Kostnad 360 euro.
 • Ny telefon installerad på Viljan istället för den som åskan tog. Linjen hade uppenbart reparerats tillika som vaktmästarbostadens linje.
 • Gårdsplanen: Börje N har konsulterats för gårdsbelysningen och platser för ljuspunkterna är utsedda. En del av arbetet sköts på talko. Tidpunkt för åtgärden blir i oktober efter bröllopssäsongen. I detta skede blir det 5 lampor av ”kott”-modell. Vår insats behövs för att gräva ner en kabel från vaktmästarbostadens dörr till lamporna (ca halvmeters djup).
 • Taket: Lönnqvist har sett till att taket är reparerat. Det finns ”aluskate” så inget läckage har uppstått. En räkning för reparationen är på kommande. Nu bör vi dock se till att rännorna töms eftersom de lär var fulla med skräp. Saken åtgärdas senast i samband med grävantalkot.
 • Röjning runt fotbollsplanen: Thomas får samla ihop ett gäng och röja sly runt fotbollsplanen. Där finns fina björkar som nu är inväxta.
 • Scenteknik: Vi inleder förnyandet av scentekniken med att skaffa ny ljudåtergivninsutrustning till Viljan. Mikrofoner, mixer och förstärkare samt nya högtalare. Budget ca 2000 euro. Vi har fått bidrag för en del av dessa kostnader.
 • Kopieringsmaskin: Någon form av kopieringsmaskin eller anläggning för utskrifter bör fortsättningsvis övervägas. Vi fortsätter utredningen.
 • Hålet vid infarten till Viljan bör fyllas igen.
 • Actionkväll för pojkar 23.9 och Tjejkväll 24.9. Kl. 18-20 på Viljan.
 • Årets Lucia är utsedd och vidtalad (Anna L)
 • Frågesport: I år ordnas frågsporten som en landsomfattande frågesport i FSU:s regi. Regional uttagning ordnas måndagen den 13.10. Landskapsfinal (NylSvUf) ordnas söndagen den 2 november i Björkhem i Vanda. Finalen ordnas lördagen den 15 november i Åbo. Reglerna har ändrats för att samtliga landskapsförbund skall ha samma regler. Bland annat har åldersgränserna uppluckrats.
 • Hjärtlunk 12.10 kl. 11: Micaela har meddelat till kommunen att vi kommer att ordna hjärtlunk och beställt material. Karola avhämtar materialet från fritidskansliet.
 • Höstdans 20.9: Det mesta är nog under kontroll. Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger. Biljetterna är hos kommunen och kopieras. Priset på biljetterna har i år höjts från 10 till 12 euro. En del affischer finns färdiga, men de som vi kopierar upp finns tillgängliga i början av nästa vecka. Talko på fredag kl. 18.30 i Nickby, och på lördag kl. 10. PM från planeringsmötena bifogas protokollet.
 • Nyländsk Afton ordnas den 4 oktober i Esbo.
 • Byablad nr 4 är riktigt snart färdig att föras till kopiering. Innehåller rapporter från det som varit och information om vad som komma skall. Utdelning sköts enligt förra mötets beslut av Jeanette i Hertsby och Laura&Eva i Borgby.
 • HAF firar 70-årsjubileum den 13.9 kl. 14-16. Micaela och Johan uppvaktar med lämplig gåva (Gunilla L från HAF konsulteras).
 • Förenigen har fått ett TACK-kort för uppvaktningen med anledning av studentexamen.
 • Styrelseutfärd den 31.10 mot Borgå. Taxi René är beställd. Jeanette reserverar ett bord på Sevilla från kl. 19.

Följande styrelsemöten hålls den 8.10 och 4.11 klockan 18.30 på Viljan.