Lyckat 3-sockenlopp

Föreningens traditionella 3-sockenlopp cyklades idag i ypperliga väderförhållande! Hela 43 ivriga motionärer mötte upp för att cykla antingen 7, 20 eller 35 km.

p1020471.JPG p1020465.JPG

Det var även i övrigt en aktiv NSU-dag idag. På dagen hölls postningstalko för verksamhetsberättelsen och medlemsfakturorna. På samma gång tog vi även del av de takproblem som nyligen uppdagats på föreningslokalen Viljan.

p1020421.JPG p1020412.JPG

Föreningen kommer att låta yrkesmän granska taket närmare inom de närmaste dagarna.