Planproblematik i media

Sipoon Sanomat intervjuLokaltidningen Sipoon Sanomat gjorde vänligen ett inslag kring den förödelse som konstruktionerna kring is-/sandplanen utsatts för den senaste tiden. Thomas och Johan förevisade problemen och funderade kring vad som borde göras för att undvika dylika problem i framtiden. Förhoppningsvis bidrar det att vi lyfter upp det här i offentligheten till att folk håller ögon och öron öppna!