Protokollplock 4/2008

Några plock ur protokollet från styrelsemötet 22.4.2008

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Cecilia, Eva & Mona

Noterat:

 • En hälsning från styrelsemedlem Laura som befinner sig i Indien upplästes
 • Micaela deltog i SUF-dansmöte den 9 april
 • Jeanette deltog i Byafestmöte den 13 april.
 • Micaela, Cecilia och Johan deltog i Suffens vårmöte den 16 april. Cecilia och Johan blev tilldelade Suffens bronsmedalj på mötet.
 • En teaterresa till Liljendalsrevyn ordnades den 19 april.
 • Kören hade en lyckad och mycket bra workshop under ledning av Camilla Wiksten-Rönnbacka.
 • Noterades att vårbalen var en väldigt lyckad tillställning med tät stämning i fullt hus.
 • Sommar-Sibbo har kommit från tryckeriet igår, delas ut på lördag 26.4.
 • Verksamhetsberättelsen: Johan har begärt offerter. Om priset är överkomligt så trycker vi den helt i färg också i år. Vi har noterat tryckningen av verksamhetsberättelsen i flera bidragsansökningar, så det är helt befogat att satsa på tryckningen.
 • Gräsklippning: Thomas ombeds kontakta kommunen för gräsklippning av fotbollsplanen.
 • Utetalkon: Talkon måste ordnas såväl på och invid Viljan, som vid planerna inne i byn. Gårdstalko vid Viljan ordnas den 14 maj kl. 18.00. Städning i och kring lekparken ordnas den 6 maj kl. 18
 • Det finns en hel del att bygga om på föreningshusets gård, så som trappor och utebelysning och det hela bör naturligtvis planeras ordentligt. Vidare noterades även Monas önskemål om att utelamporna i framtiden inte behöver styras från vaktmästarbostadens sida.
 • Sand-/isplanssituationen: För ca två veckor sedan noterades att alla fönster i sandplanens omklädningstak söndrats. Veckan därefter gjordes en mängd med ofog på och kring planen. Sekreteraren har försökt sammanfatta alla vittnesmål till pappers och gjort polisanmälan idag 22 april. Redogörelsen som bifogades polisanmälan även som bilaga till protokollet. Vi följer med hur allt utvecklar sig. Eventuellt görs en grej till Sipoon Sanomat.
 • En ansökan om vägskylt till Viljan har lämnats in till vägförvaltningen. Om lovet beviljas kostar det ca 100 euro.
 • Lekparksträffar ordnas onsdagar 18-19.30 från och med 7 maj fram till midsommaren ungefär. Verksamhet under fria former.
 • SUF-dans med Högtryck från Åland blir det 4 juli på Söderkulla gård. Talkon enligt invant koncept, dvs. onsdag, torsdag och lördag. Fem ordningsvakter från föreningen skall det vara. Talkoarbetare tas emot med glädje!
 • Byafest 16.8: Barnfest mellan kl. 15 och 18. Studsslott blir det. Ordningsvakter och wc utreds. En anmälan om tillställningen görs från föreningens sida. Oklart ännu när det är tänkt att stövelkastningen skall kunna ske.
 • Höstdans: Det är nu bekräftat att Susann Sonntag´s kan spela på Höstdansen. Kontraktet har inte ännu kommit, det kommer tids nog via Scendraget.
 • Byablad nummer 3 utkommer i slutet av maj. Innehåller information om kommande evenemang som barnfest, 3-sockenlopp, bisamatch, suf-dans, höstdans m.m.

Följande styrelsemöte hålls den 28.5 klockan 18.30 på Viljan.