Styrelseplock 10/07

Några noteringar från styrelsemötet 10/2007 (7.11.2007) hittar du här:

  • Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan och budget att föras vidare till höstmötet.
  • En enkät för en finlandssvensk organisationsutredning har tillsänts föreningen. Av oss frågar man om vårt förhållande till FSU. Micaela och Johan försöker besvara enkäten.
  • SUF-höstmöte den 13.11 kl. 19.00 på SUF-huset. Johan och Micaela deltar, Cecilia deltar endast på styrelsemötet som hålls före.
  • Isplan: Sand för ca 4500 euro har levererats. För tillfället väntar man på att få en vägslada för att jämna ut planen. Saken torde åtgärdas inkommande veckoslut. Vissa övringa utjämningsarbetet återstår även. Två nya lampor skall installeras, aktivistgruppen får fullmakt att utföra det arbetet.
  • Thomas har fört en liten skräpkorg till isplanen, och tillsvidare fungerar den till belåtenhet.
  • Kill-&Tjejkvällarna skjuts till nästa års sida. Ett juniordisco ordnas fredagen den 30 november på Viljan kl. 18-21.30.
  • Föreningens julfest hålls söndag 2.12 kl. 15. Iordningsställande från klockan 13 samma dag.
  • Höstdans 2008: Borgå ordnar sin dans 10.10 nästa år. I Lovisa ordnas dans i medlet av november. Det här betyder att vi lite måste fundera på vårt datum. Vi återkommer i ett senare skede.

Styrelsen håller sitt traditionella ”julmöte” den 11.12 kl. 18.30 på Viljan.