Verksamhetsberättelse 2006

2006_vb_parm.jpg
Distributionen av verksamhetsberättelsen för år 2006 och medlemsavgiften för år 2007 har inletts. De medlemmar som bor i Borgby och Hertsby torde få sina exemplar hemkörda inom någon dag. Övriga medlemmar får sitt exemplar med posten så småningom. Förfallodag på medlemsavgiftsfakturan är 15 augusti.
Verksamhetsberättelsen kan också läsas elektroniskt här på webbsidorna.