Årsarkiv: 2007

Protokollplock 11/2007

Några plock ur protokollet från styrelsemöte 11/2007 (11.12.2007):

 • 12.11 var det Nylands svenska ungdomsförbunds frågesportuttagning på Hemgård. Föreningen ställde upp med ett junior- och ett seniorlag. Juniorerna placerade sig på andra plats och seniorerna på en femte plats.
 • Till Sparbanksstiftelsen inlämnades en ansökan på 3000 euro för underhåll av fastigheten mm.
 • Till kulturfonden skickades en ansökan på 3000 euro för bland annat scenteknik
 • Redovisningen för isplansrenoveringen skall göras inom kort. Två nya lampor har installerats på planen. I samband
  med köldknäppen i november provsprutades planen och man kunde konstatera att reparationen och ändringsarbetena varit till märkbar nytta.
 • Byafestens framtid: Förslaget är att byafesten nu ändras till en renodlad familjefest som hålls på dagstid. Dansen och kvällsfesten ordnas alltså inte längre. Festkommittén återkommer till saken i mars 2008.
 • Konstaterades att efter de senaste uthyrningarna av Viljan har inte allt varit riktigt i skick på Viljan efter uthyrningen. Speciellt städningen har falerat och inte varit skött på det bästa sättet och därmed lämnat utrymme för bot och bättring.

Påminnelse om föreningens höstmöte!

Föreningens stadgeenliga höstmöte ordnas tisdagen den 20 november kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan. På mötet behandlas bland annat verksamhetsplan och budget för år 2008. Dessutom väljs ordförande och styrelse för år 2008. Det är alltså nu som du skall delta om du önskar påverka föreningens verksamhet! Servering.

Välkomna!

Styrelseplock 10/07

Några noteringar från styrelsemötet 10/2007 (7.11.2007) hittar du här:

 • Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan och budget att föras vidare till höstmötet.
 • En enkät för en finlandssvensk organisationsutredning har tillsänts föreningen. Av oss frågar man om vårt förhållande till FSU. Micaela och Johan försöker besvara enkäten.
 • SUF-höstmöte den 13.11 kl. 19.00 på SUF-huset. Johan och Micaela deltar, Cecilia deltar endast på styrelsemötet som hålls före.
 • Isplan: Sand för ca 4500 euro har levererats. För tillfället väntar man på att få en vägslada för att jämna ut planen. Saken torde åtgärdas inkommande veckoslut. Vissa övringa utjämningsarbetet återstår även. Två nya lampor skall installeras, aktivistgruppen får fullmakt att utföra det arbetet.
 • Thomas har fört en liten skräpkorg till isplanen, och tillsvidare fungerar den till belåtenhet.
 • Kill-&Tjejkvällarna skjuts till nästa års sida. Ett juniordisco ordnas fredagen den 30 november på Viljan kl. 18-21.30.
 • Föreningens julfest hålls söndag 2.12 kl. 15. Iordningsställande från klockan 13 samma dag.
 • Höstdans 2008: Borgå ordnar sin dans 10.10 nästa år. I Lovisa ordnas dans i medlet av november. Det här betyder att vi lite måste fundera på vårt datum. Vi återkommer i ett senare skede.

Styrelsen håller sitt traditionella ”julmöte” den 11.12 kl. 18.30 på Viljan.